Strålande resultat på KFS medlemsundersökning

Tillgänglighet och personligt bemötande är något som medlemmarna lyfter i medlemsundersökningen.

Tillgänglighet och personligt bemötande är något som medlemmarna lyfter i medlemsundersökningen.

Varmt tack till alla er medlemmar som har tagit er tid att svara på vår medlemsundersökning. Vi har precis fått tillbaka resultatet och det visar på ett helt strålande resultat för KFS! Vi har förbättrat vårt NKI med två enheter och ligger nu på 75 i NKI-värde vilket räknas som ett utmärkt resultat. Hela 80 % är mycket nöjda eller nöjda med KFS som arbetsgivarorganisation. Enligt undersökningen kan medlemmarna också i hög grad rekommendera KFS som arbetsgivarorganisation, vilket mäts genom ett ambassadörsindex* som ökade från 33 till 38 vilket räknas som mycket högt. Jag är så stolt och glad över vad vi på KFS har åstadkommit. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och har ett fint bemötande och engagemang i kontakten med er medlemmar. Detta är verkligen något som vi bär med oss in i den nya organisationen och fortsätter att bygga vidare på. En stor eloge till alla engagerade och proffsiga medarbetare på KFS som har bidragit till det här goda resultatet! Här kan du läsa mer >

Det är redan februari och året har fått en flygande start med många spännande och glädjande händelser. Inte minst i arbetet med samgåendet med Pacta där vi närmar oss en verksamhetsövergång, nytt varumärke, ny vd och flytt till nya gemensamma lokaler. För min egen del är det snart dags att avrunda min tid på KFS och förbereda för överlämning av stafettpinnen till Per Nordenstam som blir vd för den nya arbetsgivarorganisationen från den 19 februari. Men ännu är det några veckor kvar och jag räknar med att finnas med som stöd och bollplank under en övergångsperiod och så länge Per vill.

Den 25 januari tog KFS styrelse det historiska beslutet att överlåta KFS samlade verksamhet till Pacta för att tillsammans skapa en ny gemensam arbetsgivarförening. Ett av flera steg i den juridiska hanteringen av sammanslagningen som nu pågår. När föreningarna slås samman kan sedan bolagen gå samma väg och sedan ska den nya arbetsgivarorganisationen vara på plats. Samtidigt pågår förberedelser för att KFS ska upplösas, vilket avses ske vid KFS årsstämma den 25 maj i år. Och en hel del annat arbete som följer parallellt.

Det mer innehållsmässiga arbetet med att genomföra en ny arbetsgivarorganisation är också i full gång och här kommer Per snart att ta vid för att som en ny samlande ledare utveckla organisationen till en ännu vassare arbetsgivarorganisation i framkant

En annan mycket glädjande nyhet är att vi har erhållit nya främjandemedel som möjliggör ett starkt fortsatt arbete med inkluderingsfrågor. Bidraget ska användas till att vidareutveckla och skala upp arbetet med att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända, ett arbete där vi har kommit väldigt långt och där vi har medlemmarna med oss i för att skapa samhällsnytta genom ökad inkludering och kompetensförsörjning. I den nya arbetsgivarorganisationen kan våra väl beprövade verktyg, redskap och modeller spridas även till medlemsföretagen i Pacta samtidigt som processerna som startats upp under de senaste två åren för tidigare medlemsföretag i KFS nu kan fördjupas. Läs mer här >

Tiden går så fort nu och snart kan vi glädjas åt våren och ljuset som redan börjat återvända. Nästa blogg blir min sista och nu är det fokus på förbereder för att Per Nordenstam kan komma igång så smidigt som möjligt!!

Hälsningar

Monica

 

Av: Monica Ericsson 2 februari, 2018

Kommentera