Stort engagemang i frågan om KFS framtid

God fortsättning på det nya året! Med plusgrader i Stockholmsområdet känns det avlägset med alla helgerna. Det var dessutom ovanligt många arbetsdagar runt jul och nyår så därför känns det som att de gick extra snabbt. För oss på KFS kansli har vårterminen fått en flygande start. Vi har fått tillbaka resultatet på medlemsenkäten vi skickade ut innan jul, avtalsrörelsen är igång och likaså arbetet med inkluderingsfrågor. Och naturligtvis kärnan i vårt arbete med det dagliga stödet till er medlemmar.

Sonderande medlemsenkät om KFS framtid

Stort tack till er som svarat på den medlemsenkät vi skickade ut innan jul! Resultatet visar som helhet på en ganska positiv inställning till KFS utvecklingsarbete och planerna på att skapa en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Nästan hälften av er som svarat, 46%, är positiva, 34% har inte bestämt sig eller har inte tillräcklig kunskap och 20% är negativa. Kännedomen är mycket god, drygt 90% känner till planerna. Den upplevda kunskapen för att kunna ta ställning behöver öka. Inställningen är till stor del kopplad till den kunskap man upplever sig ha i frågan – ju mer kunskap man har desto positivare inställning.

Enkäten är ett viktigt verktyg för att kunna ta utvecklingsarbetet mot en omröstning. Den har gett oss kunskap i vad vi behöver förtydliga i vår kommunikation och dialog med er medlemmar och vilka frågor som är viktiga för respektive bransch. Vi kommer nu att fortsätta dialogen med er medlemmar, via branschråd, direktinformation och andra möten vid behov, med förhoppningen att kunna gå mot en omröstning under KFS-dagarna den 17/5. Ett tips är att läsa på den information som finns i presentationsmaterial, frågor & svar etc som finns på webben: www.kfs.net/framtid. Nytt för januari är de medlemsröster vi samlat in i filmade sekvenser. Filmerna illustrerar vad vd:ar från olika branscher tycker om planerna för KFS framtid och vad det för med sig för just deras företag och bransch. Dessa kommer att fyllas på efter hand, se dem här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGbkcmv4emo7qdtOQoVPCmS_7cjwhz3rO

Varför gör vi detta?

Visionen med förändringsarbetet är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en ny, gemensam och kraftfull organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Affärsmässig samhällsnytta utgör grunden för den nya organisationen och vi har gemensamt satt ribban att KFS goda servicenivå och medlemsnöjdhet är utgångspunkten. Självklart har vi målsättningen att bli ännu bättre! Planerna handlar inte om att skapa ett nytt KFS eller ett nytt Pacta utan om att skapa något helt nytt tillsammans. Genom en ännu starkare och bättre verksamhet säkrar vi våra värden även i framtiden.  

Avtalsrörelsen är igång

Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelsen har dragit igång och i förra veckan hade vi avtalsupptakt tillsammans med våra parter samt med våra samarbetspartners inom Sextetten. Affärsmässig samhällsnytta är grunden för allt KFS gör och kollektivavtalen utgör kärnan i det vi gör. Avtalen ska bidra till företagens affärsmässighet, de ska vara konkurrensneutrala mot andra branschavtal utanför KFS, de ska underlätta kompetensförsörjningen till företagen och skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor. Inför 2016 gjordes ett gediget arbete med att ta fram yrkanden och 2017 kommer att bygga på den plattformen. Vi publicerar all information runt avtalsrörelsen på webben under www.kfs.net/avtal2017.

KFS arbete för ökad inkludering
Inom detta område händer det massor av spännande saker som vi får anledning att återkomma om lite längre fram. Men glädjande nog har vår satsning på Handledarutbildningen gett resultat och på efterfrågan av er medlemmar så har vi permanentat den till att ingå i vårt ordinarie utbildningsutbud. Till det ska läggas en språkmodul som kommer att lanseras inom kort. Våra branschupprop som startades av Energi har följts av Vatten-, och Återvinningsupprop. Målet för uppropen är att medlemsföretagen ska engagera sig för en inkluderande arbetsmarknad, helt enkelt för att det krävs ett smartare sätt att rekrytera i framtiden då vi ser kompetensförsörjningsproblem inom flera branscher.

Är du vinnare av KFS-priset 2017?
Sist men inte minst vill jag passa på att uppmana er att ansöka om KFS-priset som delas ut under KFS-dagarna i Umeå den 17-18 maj (du har väl bokat in dessa datum?)! Förra årets vinnare Västerås Lokaltrafik porträtteras här i en film som är framtagen för att lyfta allt det goda arbete som görs av bolaget för affärsmässig samhällsnytta.  Så här ansöker du om priset och vi ses förhoppningsvis om inte förr på KFS-dagarna i maj! Känns härligt att tänka på den årstiden nu.

Välkommen till KFS-dagarna i Umeå den 17-18 maj 2017

Välkommen till KFS-dagarna i Umeå den 17-18 maj 2017

Vänliga hälsningar

Monica Ericsson, vd på KFS

Av: Monica Ericsson 30 januari, 2017

Kommentera