Händelserik höst med förberedelser inför samgåendet

Hösten är redan här och genomförandearbetet för en ny gemensam organisation rullar på. Medan höstmörkret sänker sig allt fortare och naturen förbereder sig för att gå i vinterdvala är det desto större aktivitet hos oss på KFS. Vårt gemensamma arbete rivstartade efter sommaren och så har det fortsatt med en rad spännande områden och ibland nya utmaningar att lösa. 

Arbetet med vd-rekrytering och start av varumärkesarbete inleddes direkt efter semestern. Idag arbetar vi på bred front med en genomförandegrupp som samordnar det samlade genomförandearbetet. En rad arbetsgrupper är i gång som analyserar och förbereder olika verksamhetsfrågor. Även den nya styrelsen för servicebolaget är på plats och har hunnit ha två möten.

Här följer en beskrivning av de ämnesblock som arbetas med för närvarande:

  • Arbetsgivarservice, förhandlingsverksamhet och avtal inkluderande ett gemensamt utbildningsprogram från 2018
  • Kommunikation och varumärkesarbete med bl a webblösning på kort sikt och en förstudie för en utvecklad gemensam webblösning för framtiden.
  • Verksamhetsplan 2018 med budget och medlemsavgifter
  • Lokaler för den nya organisationens kansli
  • En rad frågor att lösa inom det administrativa fältet.

Arbetet rullar överlag på bra. Ny vd (annonsen finns på Poolia Executive Search) kan förhoppningsvis utses i slutet av året och även namnet på den nya organisationen bör kunna vara framme runt årsskiftet. Beslut om lokalisering för den nya organisationens kansli måste också vara klart inom kort. Förslag på verksamhetsinriktning för 2018, budget och medlemsavgifter kommer att kunna beslutas av servicebolagets styrelse i november i år.

Mycket återstår att göra förstås och det är viktigt att en ny ledare inte kommer till ett helt färdigdukat bord. En ny vd måste få göra sina vägval och staka ut en mer långsiktig inriktning tillsammans med styrelser, medarbetare och utifrån den överenskommelse som ligger till grund för den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen. Samtidigt som många frågor inte kan vänta utan kräver sin lösning. En viktig balansakt som vi med stor respekt försöker hantera så klokt vi kan.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt har hörsammat vårt erbjudande om att gå med i den nya organisationen. Varmt tack till er medlemmar som hunnit svara – fortfarande saknar vi dock svar från alla på om du som medlem går med eller ej. Läs mer på webben och det är inte för sent att svara trots att sista svarsdatum passerat.

Samtidigt som vi arbetar för högtryck med samgåendet pågår vårt ordinarie arbete med förhandlingsverksamhet, rådgivning och stöd, utbildningar och inkluderingsarbete ute hos er på medlemsföretagen. Senaste nytt på avtalsfronten är att Trafikavtalen med Kommunal och Saco nu är i hamn. Vi har även hunnit distribuera de tryckta avtalen (alla utom Trafik, Personlig assistans och Utbildning som fortfarande förhandlas) till er medlemmar.

Vi hoppas att du hör av dig om du har frågor kring det förestående samgåendet! Du kan alltid ringa din personliga förhandlare eller någon av oss andra på KFS kansli. Jag hoppas annars att vi ses, kanske på Kvalitetsmässan i Göteborg eller på vår ledarskapsdag den 9/11.

Med vänlig hälsning

Monica Ericsson, vd KFS

Av: Monica Ericsson 18 oktober, 2017

Kommentera