Fullt fokus på KFS framtid, inkluderingsarbetet och avtalsrörelsen

Redan första mars! Tiden går så fort nu, kanske beror det på det intensiva skede vi gått in i med avtalsrörelse, KFS framtid och inkluderingsarbetet – våra tre huvudfokus under året. Mer om KFS och våra fokusområden kan ni läsa om i vår Verksamhetsplan för 2017 som skickats ut till er medlemmar för ett par veckor sedan.

Avtal 2017

Just nu pågår växlandet av yrkanden under några veckor till och förhandlingarna med de fackliga parterna inleds först i mitten av mars. Förhandlingarna om nytt industriavtal går in i ett avgörande skede under mars månad och i slutet av månaden lär vi se vad som blir denna avtalsrörelses ”märke” avseende avtalsperiodens längd, löneökningarnas storlek och annat. Följ avtalsrörelsen på www.kfs.net/avtal2017

Nystart för inkluderingsarbetet

När det gäller inkluderingsarbetet så kommer vi att fortsätta att erbjuda en stor uppsättning konkreta verktyg som stödjer er medlemmar i arbetet för en mer inkluderande arbetsmarknad. Handledarutbildningen är kompletterad med en språkmodul, våra tre branschupprop: Energi-, Vatten- och Återvinningsuppropen går in i nytt skede och vi jobbar på bred front med flera samarbeten, bland annat med Arbetsförmedlingen, för att vara ett bra stöd för er medlemmar i ert kompetensförsörjnings- och inkluderingsarbete.

KFS Verksamhetsplan 2017

KFS Verksamhetsplan 2017

 

Omröstning på KFS-dagarna och fler medlemsdialoger

Arbetet med att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta har nu kommit så långt att vi planerar för en omröstning i frågan på KFS-dagarna i Umeå. Detta kommer att ske under årsstämman den 17 maj. Därför hoppas jag att du som medlem tar del av den information som finns och gör din röst hörd på stämman längre fram i vår. Just nu intensifieras våra kommunikationsinsatser, bland annat kommer vi att erbjuda fler dialogtillfällen i april och göra branschanpassade utskick som beskriver närmare vad förslaget innebär för respektive bransch, hur omröstningen kommer att gå till och vilka handlingar ni som medlemmar behöver ta del av.

Boka in datum för medlemsdialogerna redan nu – inbjudan skickas ut inom kort till vd och kontaktperson och anmälan öppnar i nästa vecka: 

3 april Stockholm
Konferens 7A, Vasagatan 7

  • 10-12 med kaffe och tillbehör
  • 13-15 med kaffe och tillbehör

5 april Stockholm

Central Hotel, Vasagatan 38

  • 10-12 med kaffe och tillbehör
  • 13-15 med kaffe och tillbehör

Röster om KFS framtid

På vår webbplats har vi samlat all information om processen och där hittar du också filmade medlemsröster där flera medlemmar beskriver sin syn på KFS framtid: http://www.kfs.net/Medlemskap/KFS-inriktning-och-framtid/Film-Medlemsroster/.

KFS-dagarna och KFS-priset

Temat på KFS-dagarna i Umeå är mod. Vi lever i en värld som präglas av globala utmaningar, där förändringstakten ständigt tycks öka, där frågor om inkludering, digitalisering och globalisering kräver allt mer av företagen inom samhällsnyttan. Då krävs det mod: Modiga medarbetare, ledare och organisationer. Mod att vara den som driver samhällsutvecklingen, att fatta hållbara och långsiktiga beslut, mod att ligga steget före, våga vara lite obekväm och se bort från kortsiktiga lösningar. Temat på årets KFS-dagar är valt för att inspirera er att fortsätta vara modiga – att våga sticka ut och utmana.

Årets KFS-dagar blir historiska då vi går mot beslut i frågan om KFS framtid. Även i den processen har det krävts mod att hitta vägar och fatta kloka beslut. Under resans gång har vi vågat utmana föreställningar, omprövat gamla tankesätt och hittat kreativa lösningar för att nå fram till visionen om att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. Vi hoppas att ni vill vara med på vår fortsatta resa att tillsammans skapa långsiktig stabilitet, utvecklingskraft och ännu bättre service till dig som medlem. När det gäller stämman och beslutsunderlag så kommer det att skickas ut till alla medlemsföretag vid månadsskiftet mars/april enligt en särskild ordning, vi kommer att informera närmare om det längre fram.

Läs mer och anmäl dig till KFS-dagarna här >

Som vanligt fylls KFS-dagarna av inspirerande föreläsningar, seminarier och samtal. Vi kommer att lyfta fram goda exempel från medlemsföretagen, varvat med några av Sveriges bästa föreläsare på temat mod och beslutsfattande. Och inte minst så delas vårt årliga KFS-pris ut till den eller de medlemsföretag som utmärkt sig och gjort exceptionella insatser inom hållbar samhällsnytta! Du har väl ansökt om priset för 2017? Läs mer om tidigare vinnare och om hur du ansöker här >

Vi ser fram emot att träffa så många medlemmar som möjligt på våra mötesplatser under våren, tveka inte att kontakta någon av oss på kansliet om du har några frågor.

KFS-dagarna i Umeå 2017

KFS-dagarna i Umeå 2017

Av: Monica Ericsson 1 mars, 2017

Kommentera