En viktig höst för KFS framtid

En intensiv och viktig höst har inletts och som kommer att påverka vårt KFS in i framtiden. Efter KFS styrelsebeslut i samband med KFS-dagarna i juni om att förutsättningar nu finns att bilda en ny gemensam organisation med PACTA har nu medlemsdialoger med information och samtal om KFS framtid inletts på bred front.

Under hösten ligger dessa samtal som pärlband fram till november. Även vid KFS Ledarskapsdagar kommer information och möjlighet till dialog att erbjudas. Därefter har vi för avsikt att genomföra en enkät till er medlemmar för att undersöka var ni befinner er i denna fråga och om ni känner att ni har tillräcklig information om vad den nya organisationen skulle innebära eller om ytterligare information och dialoger behöver genomföras.

Tiderna för medlemsdialoger finner du på vår webbplats. Om du inte anmält dig ännu passa på och gör det nu!

På webbplatsen finns också information om processen i styrelsen som lett fram till förslaget om att förutsättningar finns för att bilda en ny gemensam organisation mellan KFS och PACTA. Här finner du även en FAQ-lista över olika frågor och svar som vi möter i dialogerna. Även ett presentationsmaterial finns framtaget om processen som lett fram till förslaget samt en komprimerad presentation om själva om förslaget och varför detta är viktigt för såväl KFS som PACTA.

Allt material finner du samlat på vår webbplats under dina medlemssidor.

Samtidigt som detta intensiva arbete med att informera och föra dialog om KFS utvecklingsarbete så pågår vårt övriga arbete med ”business as usual”. Jag fick frågan i styrelsen om utvecklingsarbetet stjäl tid från övrigt arbete gentemot er medlemmar. Vi har inte upplevt det än. Det är några på kansliet som lägger mer kraft på detta och vår service- och stödverksamhet med förhandlare och rådgivare jobbar på som vanligt. Däremot så märker vi att vårt kommunikationsarbete kommer att behöva förstärkas under en period då vi har fokus på utvecklingsarbetet. Det kräver extra mycket kommunikationsstöd.

Min förhoppning är att vi kan gå till omröstning under våren 17. Men det får höstens arbete visa om det är en rimlig plan.

Verksamhetsplanen för 2017 kommer nu att jobbas fram. Vi jobbar med samma fokus som innevarande år och kommer att jobba med tre huvudspår:

  1. Fortsatt starkt fokus på medlemsnytta och nöjdhet med sikte på ett ännu starkare NKI i 2017 års mätning.
  2. Genomföra avtalsrörelsen Avtal 17 tillsammans med parterna för fortsatta konkurrenskraftiga villkor enligt vår identitet; Affärsmässig samhällsnytta.
  3. Genomföra och komma till ställningstagande om inriktningen för KFS framtida position som en stark och stabil arbetsgivarorganisation även i framtiden.

Jag hoppas att du anmält dig till Ledarskapsdagarna den 17 – 18 november här i Stockholm. Temat är ledarskap och förändringsarbete och jag vågar lova ett program i toppklass med bl a SVT:s tidigare vd Eva Hamilton och Tre kronors f d förbundskapten Pär Mårts. Har du inte redan anmält dig så gör det nu, till anmälan >>.

Jag hoppas också att du liksom jag ser fram emot denna spännande höst!!

Att vi fortfarande har ett så fantastiskt höstväder har ju också gjort tillvaron för oss alla lite härligare.

Monica Ericsson

Vd KFS

 

Av: Monica Ericsson 7 oktober, 2016

Kommentera