KFS medlemmar har visat vägen och nu ritar vi om den svenska arbetsgivarkartan!

Den 19 juni röstade KFS medlemmar på den andra och avgörande stämman för KFS framtid. Deltagandet var glädjande nog nästan lika stort som på den ordinarie årsstämman i Umeå. Resultatet på de båda stämmorna blev nästan lika med 83,2 respektive 83,4% ja-röster för att bilda en ny nationell arbetsgivarorganisation för de samhällsnyttiga företagen i landet. […]

Av: Christina Lingdén 22 juni, 2017

Tack för engagerade dialoger om KFS framtid!

Nu har vi snart genomfört dialoger med nästan alla branscher om KFS utvecklingsarbete att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Snart börjar det bli tid att summera kring den input vi fått från er medlemmar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till er alla vi har träffat hittills under våra […]

Av: Monica Ericsson 1 november, 2016

Medlemsdialog i höst om KFS inriktning att bilda en ny gemensam organisation med Pacta

KFS styrelse har beslutat att de styrdokument som tagits fram, som säkrar inflytande och ansvarsfördelning i en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta, håller för att gå vidare med i en medlemsdialog. Styrdokumenten fastställer bland annat att affärsmässig samhällsnytta utgör värdegrund och bärande identitet. Styrelsens beslut som fattades den 1 juni innebär att vi […]

Av: Monica Ericsson 13 juni, 2016

Lägesrapport om KFS framtida utveckling och position: Samtal förs med Pacta

Under det senaste året har ett angeläget utvecklingsarbete pågått i KFS styrelse med avsikt att identifiera hur KFS kan vara en stark arbetsgivarorganisation för medlemmarna även i framtiden. Uppdraget till detta gav styrelsen i samband med beslut om Verksamhetsplan för 2015. Under våren har arbetet intensifierats och styrelsen har identifierat olika utvecklingsalternativ och värderat dem […]

Av: Monica Ericsson 2 maj, 2016

Mina första dagar som ny VD på KFS

Efter dryga tolv år som stadsdirektör i Västerås har jag nu gjort mina första dagar som ny VD på KFS. Känner att det är en stor glädje i att börja på nytt jobb med nya utmaningar samtidigt som det fortfarande är lite vemodigt att släppa taget om Västerås som varit en så viktig del i […]

Av: Monica Ericsson 20 maj, 2012