Tack för mig och LYCKA TILL!!

Det är med visst vemod jag skriver min sista blogg som VD i KFS. Det är snart sex år sedan jag klev in på World Trade Center med många tankar och en del farhågor – hur kommer jag att trivas här? Åren har varit stimulerande, intensiva och mycket lärorika och jag har verkligen trivts tillsammans med styrelse, medarbetare och framförallt våra medlemmar.

Kontakten med er medlemmar har under åren varit en stor källa till kraft och engagemang i min VD-uppgift. Jag har ibland mötts av kritisk återkoppling, ofta konstruktiva förslag och många hejarop och alltid en genuin och stark känsla av att vilja stödja sin arbetsgivarorganisation. Det har varit härligt att uppleva!

Kort tillbakablick
Den första tiden i KFS handlade om att bygga ett starkt och stabilt KFS igen. Vi var rätt sköra efter den föregående misslyckade fusionen och det var angeläget att skapa en riktning och komma igång tillsammans igen. Och det gjorde vi med besked. Vårt arbete med affärsmässig samhällsnytta tog vi vidare och det blev en viktig del i vårt varumärke. Vi har lyft hållbarhetsarbetet, arbetat med en inkluderande arbetsmarknad, instiftat KFS-priset mm mm.

KFS-priset delas ut för första gången till Havets hus, KFS-dagarna i Varberg 2015.

KFS-priset delas ut för första gången till Havets hus, KFS-dagarna i Varberg 2015.

Vi har velat attrahera nya medlemmar men kunde snabbt se att det inte var så enkelt. Under 2014 sammanställde vi en medlemsanalys som också visade att flertalet av KFS branscher var mättade och det bildas inga eller få nya bolag i dem. I de branscher som hade tillväxt kunde vi också konstatera att vi var flera aktörer som konkurrerade om nytillskottet.

Startskottet för utvecklingsarbetet 2014
I slutet av 2014 gav därför KFS styrelse i uppdrag att vi skulle se över vilken position KFS kunde ta på arbetsgivarkartan i framtiden. Det blev startskottet på ett omfattande och förutsättningslöst analys- och utvecklingsarbete som så småningom landade i ett nytt försök att närma sig Pacta. När KFS styrelse gav sitt presidium i uppdrag att kontakta Pactas presidium för att utröna om det fanns förutsättningar att gå vidare tillsammans och de visade sig vara positiva, då var det starten på en utvecklingsresa vi sedan kunnat se fram till dags dato. På årsstämman i juni 2016 kunde styrelsen informera om att de beslutat att styrdokument nu finns framme och förutsättningar finns att gå vidare tillsammans med Pacta.

Medlemsdialoger och omröstning
Hösten 2016 ägnades åt mängder av medlemsmöten och dialoger för att samtala om vad en ny organisation skulle kunna innebära. Frågor och svar, riskanalyser och en sonderande medlemsenkät gjordes också. Vid årsstämman i Umeå 2017 kunde vi alla konstatera att drygt 83 % av våra medlemmar stod bakom beslutet att skapa en ny organisation tillsammans Pacta. Det var mäktigt och ett stort förtroende att vårda in i det nya!

Genomförandearbetet med att skapa något nytt tillsammans startade därefter. Hösten 2017 har inneburit ett intensivt, ibland turbulent men framförallt otroligt roligt arbete och som berört oss alla inom KFS och Pacta.

Slutligen har vi inom KFS alltid försökt ha blicken på ”dem vi är till för” dvs er medlemmar. I den senaste medlemsundersökningen är det därför så glädjande att se hur nöjda våra medlemmar är med KFS service och arbete för våra medlemmar. Det är viktigt att värna om i en ny gemensam organisation in i framtiden!

Jag har under resans gång sett otroligt fina insatser från våra medarbetare och uppskattar verkligen allt det positiva engagemang som medarbetarna på KFS och på Pacta bidragit med, utan det hade vi inte kommit så här långt. Ni har varit helt fantastiska!

Det innebär förstås inte att alla frågor är lösta och nu ska vår nye VD Per tillsammans med er alla lägga fast riktningen för KFS + Pacta (och snart med nytt namn) in i framtiden. Och det tillsammans med er alla kloka medlemmar och kompetenta medarbetare.

Grunden är lagd och huset är rest. Nu är det dags att börja inreda. Vilket viktigt, spännande och roligt arbete ni tillsammans har framför er!!

Varmt lycka till med att skapa en ny offensiv och medlemsfokuserad nationell arbetsgivarorganisation i framkant!!

Monica Ericsson

VD KFS

 

 

Av: Monica Ericsson 6 mars, 2018

Kommentera