Tack för engagerade dialoger om KFS framtid!

Nu har vi snart genomfört dialoger med nästan alla branscher om KFS utvecklingsarbete att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Snart börjar det bli tid att summera kring den input vi fått från er medlemmar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till er alla vi har träffat hittills under våra cirka tjugo möten, för ert stora engagemang i frågan om KFS framtid.

Vi tar detta engagemang som ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb med att bygga upp den verksamhet vi har idag. I mötet med er har jag känt väldigt starkt att KFS kärnvärden med hög servicenivå och tillgänglighet, affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och medlemsstyrning är centrala värden som ni värnar om. Det gör vi också – och det är själva ingången i arbetet med att skapa något helt nytt tillsammans med Pacta.

Det känns spännande när vi nu har kommit en bit på vägen i dialogen med er medlemmar. Vi möter mycket positiv återkoppling, men även viss skepsis och tvekan. Då handlar det ofta om att man inte har tillräckligt med information kring processen, den nya organisationen och hur styrning och inflytandet kring avtal och service kommer att utformas. Därför är det så viktigt i den här fasen att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt. Vi finns här för att vara ett stöd i det så tveka inte att höra av er!

Passa på att delta i dialogen:

Till er som ännu inte haft möjlighet att delta i medlemsdialogerna vill jag uppmana att delta på något av våra kvarvarande tillfällen:

 • 2/11 Göteborg, Besöksnäring och Muséer 10 – 12, plats: Scandinavium, Valhallagatan 1, ingång receptionen, Till anmälan >>
 • 2/11 Göteborg, Energi, Plats: Göteborg Energi AB, 13 – 15 Till anmälan >>
 • 3/11 Lund, Energi 10 – 12, Plats:Kraftringen Till anmälan >>
 • 11/11 Stockholm, Energi 10 – 12, plats: KFS, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, uppgång C våning 8,  Till anmälan >>
 • 21/11 Luleå – alla branscher är välkomna! Lunch från 12, dialog från 13-15. Plats/lokal ej fastställd. Till anmälan >>
 • 29/11 Stockholm, plats KFS lokaler World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, uppgång C våning 8. Till anmälan >>

Under november kommer vi samtidigt som medlemsdialogerna pågår att lägga ut ytterligare material på webbplatsen. Här finns redan nu:

 • Presentationsmaterial från medlemsdialogerna
 • Frågor & Svar – möjlighet att ställa fråga via webben
 • Presentationsmaterial från KFS-dagarna i juni
 • Styrdokument för den nya gemensamma organisationen

…och vi kommer även att komplettera med filmer där KFS ledning, röster från medlemsföretag och Pacta delar med oss av våra bilder av framtiden och den tänkta nya organisationen. Allt material finns nu tillgängligt på KFS webbplats under www.kfs.net/framtid.

Vid årsskiftet kommer vi att göra en enkätundersökning för att se var vi befinner oss tillsammans i utvecklingsarbetet.

Undersökningen kommer att vara viktig för hur vi lägger upp det fortsatta arbetet. Visar enkätens resultat på behov av mer kunskap och information om den tänkta förändringen så fortsätter vi att informera och föra dialog ett tag till. Ambitionen är att komma fram mot en medlemsomröstning under senvåren 2017, men då krävs det att ni alla har den information och kunskap som behövs, och som möjliggör för er att fatta beslut kring den viktiga frågan om KFS framtid.

Samtidigt som medlemsdialogerna sker så pågår arbetet som vanligt med god service och stöttning till er medlemmar. Vi har också redan dragit igång planeringen och förberedelser inför Avtalsrörelsen 2017.

Under november händer en massa övrigt roligt hos KFS:

 • Handledarutbildningen har haft premiär i Lund och nu påbörjas turnén på fem orter i landet.
 • HR-dagen den 10/11
 • Ledarskapsdagarna den 17-18/11
 • CEEP CSR Label-ceremoni i Paris den 14/11 (där flera KFS-medlemmar finns nominerade)

Jag ser verkligen fram emot att träffa er alla vid medlemsdialoger och övriga mötestillfällen i höst och frampå vinterkanten!

 Monica Ericsson, vd KFS

Tillsammans med Pactas Vd Markus Gustafsson under ett möte där vi skaffar oss kunskapsunderlag för hur en eventuell gemensam Trygghetsfond skulle skapas med hänsyn till juridiska och andra aspekter. Än så länge kan vi inte börja planera skarpt, men när och om det blir läge så ska vi vara väl förberedda!

Tillsammans med Pactas Vd Markus Gustafsson under ett möte där vi skaffar oss kunskapsunderlag för hur en eventuell gemensam Trygghetsfond skulle skapas med hänsyn till juridiska och andra aspekter. Än så länge kan vi inte börja planera skarpt, men när och om det blir läge så ska vi vara väl förberedda!

Av: Monica Ericsson 1 november, 2016

Kommentera