Sonderande enkät om KFS framtid ute nu

En intensiv KFS-höst är snart över och om bara tre veckor går vi mot ljusare tider igen. Känns härligt!

Höstens arbete har inneburit fortsatt starkt fokus på medlemsnytta och service. Vi har avslutat avtalsrörelsen 2016 med de sista avtalen på plats under senhösten samt genomfört förberedelser med en ny yrkandeplattform inför kommande avtalsrörelse 2017. Den inleds med en avtalsupptakt med våra fackliga samarbetsparter den 26 januari.

Utifrån KFS identitet i Affärsmässig samhällsnytta har vi under hösten hållit fanan högt i vårt hållbarhetsarbete. Vi har fortsatt med insatser för inkludering av nyanlända hos våra medlemmar och branscherna Energi, VA och Återvinning arbetar vidare med sina upprop för att bidra till kompetensförsörjning och inkludering inom sina branscher. Kanske vidgas uppropen till fler branscher i vår?

KFS har också skräddarsytt en egen handledarutbildning för att stödja nya medarbetare in till våra arbetsplatser och den har blivit en stor framgång! Sammantaget har vi, mig veterligen, som enda arbetsgivarorganisation ett samlat koncept för hur arbeta med inkludering till våra arbetsplatser. Tack alla som bidragit till det och här har vi all anledning att vara stolta!

Den 13 november i Paris kunde vi dessutom fira tre KFS-företag (Stockholm Vatten, Fyrishov och Kraftringen) som de enda svenska företag som fick ta emot den europeiska hållbarhetsutmärkelsen CEEP CSR Label. Fantastiskt, helt enkelt!

CEEP CSR Label 2016 tilldelades tre KFS-företag: Från vänster: Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov, Lars Lindblom, Stockholm Vatten, Monica Ericsson, KFS, Sylvia Michel, Kraftringen, Liisa Fransson, Kraftringen, Sophie Törne, SKL och Valeria Ronzitti, CEEP.

CEEP CSR Label 2016 tilldelades tre KFS-företag: Från vänster: Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov, Lars Lindblom, Stockholm Vatten, Monica Ericsson, KFS, Sylvia Michel, Kraftringen, Liisa Fransson, Kraftringen, Sophie Törne, SKL och Valeria Ronzitti, CEEP.

Hösten har också varit en oerhört intensiv period i KFS utvecklingsarbete. Totalt har ca 25 medlemsdialoger genomförts med information och samtal om att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med PACTA. Sammantaget har vi nått drygt hälften av alla våra medlemmar i dialogerna. All information finns på www.kfs.net/framtid. Här kan du även ta del av PACTA:s styrelse och SKL-ordförandes tankar om den tänkta organisationen.

En undersökande enkät har i veckan sänts till VD, Ordförande och HR-chef eller motsvarande på alla våra företag. Med enkäten (som ligger ute tom den 16/12) vill vi se om vi nått er alla med vårt kommunikationsarbete om KFS framtid och också hur ni ser på detta. Det är viktigt att du nu tar chansen och påverkar din arbetsgivarorganisation in i framtiden!

Monica Ericsson, vd

Av: Monica Ericsson 2 december, 2016

Kommentera