Medlemsdialog i höst om KFS inriktning att bilda en ny gemensam organisation med Pacta

KFS styrelse har beslutat att de styrdokument som tagits fram, som säkrar inflytande och ansvarsfördelning i en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta, håller för att gå vidare med i en medlemsdialog. Styrdokumenten fastställer bland annat att affärsmässig samhällsnytta utgör värdegrund och bärande identitet. Styrelsens beslut som fattades den 1 juni innebär att vi kommer att genomföra samtal med medlemsföretagen under hösten. Först därefter är det upp till er som medlemmar att besluta om KFS ska bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.

Beslutet togs efter ett drygt års arbete i styrelsen om KFS utveckling på sikt. I min förra blogg berättade jag om hur utvecklingsarbetet bedrivits och varför KFS måste utvecklas för att kunna fortsätta att vara en kraftfull arbetsgivarorganisation även i framtiden.

Datum för en medlemsomröstning är inte fastlagt ännu och det kommer tidigast att kunna ske efter årsskiftet 2016/17. Innan dess kommer våra medlemmar att ges möjlighet till att föra dialog och ställa frågor om vad en ny gemensam organisation skulle kunna innebära för ditt medlemsföretag i KFS. Information kommer också att läggas ut löpande på medlemssidorna på www.kfs.net.

Samtalen med våra medlemmar har redan startat och kommer att pågå under hela hösten.

Medlemsdialogen kommer att ske vid ordinarie branschrådsmöten och vid förstärkta branschrådsmöten där alla medlemmar i branschen bjuds in. Vissa branscher kommer att ha flera regionala möten. Som medlem kommer du att få en direkt inbjudan till just ditt dialogmöte så snart tider finns utsatta och vi räknar med att komma ut med datumen inom kort. Jag hoppas att du tar möjligheten och deltar för att skaffa dig information om och samtala om det utvecklingsarbete som bedrivits av KFS styrelse och om vad det innebär för ditt företag.

medlemssidorna på KFS webbplats (kräver inloggning) finner du styrelsens beslut från den 1 juni tillsammans med beslutshandlingen och förslag till styrdokument för en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta. Där finns även presentationsmaterialet från årsstämman den 1 juni i Västerås.

Vid styrelsemötet kunde styrelsen också anta flera nya avtal i årets avtalsrörelse. Merparten av våra avtal är nu klara och nu återstår endast de sifferlösa tillsvidareavtalen samt ytterligare något avtal förutom de som har ett senare utgångsdatum i höst. Det känns bra att KFS tillsammans med våra fackliga samarbetsparter återigen har genomfört årets avtalsrörelse på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt till gagn för våra medlemmar. Det bådar gott för snart är det dags igen!

Under första veckan i juni var det tillfälle för KFS att delta i vår europeiska samarbetsorganisation CEEP igen. På  CEEP:s beslutsmöte kunde vi bl a höra att dryga 20 ansökningar hittills lämnats in till vår europeiska  hållbarhetsutmärkelse CEEP CSR Label. Sista dag för anmälan är den 30 juni.

Jag hoppas och tror mig veta att några av ansökningarna kommer från KFS-medlemmar! Vore kul att få fira dessa den 14 november i Paris då 2016 års utmärkelser kommer att delas ut.

Nu återstår några intensiva veckor innan semestrarna: Några av oss ses i Almedalen där vi i år har två seminarier, ett tillsammans med Sextetten och ett med KFO, hoppas vi ses där!

Vänliga sommarhälsningar,

Monica Ericsson

Vid CEEP beslutsmöte den 9 juni i Bryssel utsågs Katherina Reiche till ny president för CEEP. Catherine i rött syns tillsammans med fr vänster Monica Ericsson KFS vd, CEEPs Generalsekreterare Valeria Ronzitti och CEEP Sveriges president Sophie Thörne från SKL.

Vid CEEP beslutsmöte den 9 juni i Bryssel utsågs Katherina Reiche till ny president för CEEP. Catherine i rött syns tillsammans med fr vänster Monica Ericsson KFS vd, CEEPs Generalsekreterare Valeria Ronzitti och CEEP Sveriges president Sophie Thörne från SKL.

 

Av: Monica Ericsson 13 juni, 2016

Kommentera