Intensiv höst med tre tydliga fokus  

KFS på plats på den stora mötesplatsen för offentlig sektor, KOMMEK i Malmö, 17-18 augusti: Från vänster Peter Liss, vd Västerås lokaltrafik, Mikael Medelberg, Conny Larsson och Monica Ericsson, KFS.

KFS på plats på den stora mötesplatsen för offentlig sektor, KOMMEK i Malmö, 17-18 augusti: Från vänster Peter Liss, vd Västerås lokaltrafik, Mikael Medelberg, Conny Larsson och Monica Ericsson, KFS.

Nu är årets sommar på upphällningen och när jag skriver det här är det den första riktiga ”regnrusk” -dagen. På KFS kansli är vi nu tillbaka efter årets semestrar och själv tycker jag att det är roligt att vara igång igen. Jag ser fram emot höstens utmaningar och vi har ju – som ni vet – en hel del på gång för KFS framtid och i vårt arbete till stöd för våra medlemmar.

KFS-hösten har tre huvudspår som vi kommer att fokusera på: Vår basverksamhet gentemot er medlemmar, en stundande avtalsrörelse och vårt utvecklingsarbete för KFS styrka på sikt.

Medlemsdialog i höst

KFS utvecklingsarbete kommer under hösten att handla om att föra dialogen med er medlemmar om vad som ligger i styrelsens beslut om att så småningom bilda en ännu starkare arbetsgivarorganisation tillsammans med PACTA. Detta är givetvis under förutsättning att medlemsföretagen ger OK i en kommande omröstning. Den helt nya gemensamma organisationen ska inkludera KFS kärnvärden om hög medlemsnöjdhet, medlemsinflytande och affärsmässig samhällsnytta som identitet.

Beslutet på styrelsemötet den 1 juni gav mig i uppdrag att arbeta vidare med medlemsdialoger under hösten för att informera om den tänkta inriktningen och vad det kan betyda för er som medlemmar. På http://www.kfs.net/medlemsdialog2016 kan du se vilka tider som gäller för informationen för just din bransch och passa på att anmäla dig.

Information om vad som sker i förändringsarbetet under hösten kommer löpande att publiceras på medlemssidorna www.kfs.net/position. Här kommer vi att lyfta frågor och svar som är mest frekventa vid de olika medlemskontakterna under hösten. Tidsplanen kommer också att uppdateras när den blir tydligare. Du är också välkommen att maila mig direkt på monica.ericsson@kfs.net närhelst du vill för att ställa frågor eller ge synpunkter.

Inkluderande arbetsmarknad

Under hösten jobbar vi också vidare med vår service och vårt stöd till er medlemmar i enlighet med inriktningen i vår verksamhetsplan. Detta är vårt huvudfokus förstås och här är det angeläget att hålla uppe vår goda servicenivå parallellt med det övergripande utvecklingsarbetet och samtidigt som en ny avtalsrörelse ska förberedas. Det kommer vi att lyckas med! Dessutom lägger vi tillsammans med er medlemmar en extra tyngd på vårt inkluderingsarbete i höst.

Tre branscher: Energi, Återvinning och VA har valt att utmana varandra i KFS Upprop för en inkluderande arbetsmarknad. Vi har erfarit att viljan och engagemanget för främjande av integration och ökad inkludering i arbetslivet finns och ovan nämnda branscher har valt att bidra än mer aktivt i ett upprop inom branschen. Vår projektledare Conny Larsson är KFS kontaktperson till de företag som aktivt önskar bidra till att te x ta emot en nyanländ i yrkespraktik. KFS har även tagit fram en handledarutbildning till stöd på arbetsplatsen vid mottagandet som kommer att lanseras och erbjudas inom kort. Ska bli spännande att få följa ert arbete inom uppropen under hösten.

Avtalsrörelsen fortsätter

Nästa avtalsrörelse är det tredje området att fokusera på i höst. Först sker en summering av den avtalsrörelse som nyss är avslutad. Senare under hösten kommer ambitioner och inriktning för nästa avtalsrörelse att ta form. Branschernas synpunkter ska inhämtas under höstens branschrådsmöten förstås.

Vårt förhandlingsarbete och arbetsgivarstöd kommer från den 1 september att ledas av Anna Steen då vår förhandlingschef Claes Blomgren nu lämnar oss för nya utmaningar. Anna är erfaren förhandlingschef från förbundet DIK där hon också vikarierat som förbundsdirektör ett drygt år.

CEEP CSR Label

Till sist så kan vi konstatera att vi har tre KFS-medlemmar som aspirerar på den europeiska hållbarhetsutmärkelen CEEP CSR Label. Nämligen återigen Stockholm Vatten och Fyrishov samt Kraftringen som ansöker för första gången. Jag har förstått att alla tre har fina och genomarbetade ansökningar, så det ska bli jätteroligt att se hur lång de når den här gången. Lycka till önskar jag er!

Monica Ericsson VD

 

Almedalsseminarium på temat Hybridledarskap.

Bild från sommarens Almedalsseminarium på temat Hybridledarskap som KFS och KFO samarrangerade den 4 juli i Visby.

Av: Christina Lingdén 31 augusti, 2016

Kommentera