Beslut om ny arbetsgivarorganisation på årsstämman den 17 maj

KFS styrelse beslutade den 22 mars om att föreslå stämman att besluta om samgående med Pacta. Beslutshandlingar kommer att skickas ut till er medlemmar under nästa vecka (v 14) . Omröstningen genomförs den 17 maj under årsstämman klockan 15.00-17.00. För dig som inte kan vara på plats finns möjlighet att rösta via fullmakt. Jag hoppas att du som […]

Av: Monica Ericsson 31 mars, 2017

Fullt fokus på KFS framtid, inkluderingsarbetet och avtalsrörelsen

Redan första mars! Tiden går så fort nu, kanske beror det på det intensiva skede vi gått in i med avtalsrörelse, KFS framtid och inkluderingsarbetet – våra tre huvudfokus under året. Mer om KFS och våra fokusområden kan ni läsa om i vår Verksamhetsplan för 2017 som skickats ut till er medlemmar för ett par […]

Av: Monica Ericsson 1 mars, 2017