Lägesrapport om KFS framtida utveckling och position: Samtal förs med Pacta

Under det senaste året har ett angeläget utvecklingsarbete pågått i KFS styrelse med avsikt att identifiera hur KFS kan vara en stark arbetsgivarorganisation för medlemmarna även i framtiden. Uppdraget till detta gav styrelsen i samband med beslut om Verksamhetsplan för 2015. Under våren har arbetet intensifierats och styrelsen har identifierat olika utvecklingsalternativ och värderat dem […]

Av: Monica Ericsson 2 maj, 2016