KFS hörs och syns mer än vad vi har storlek till..

En intensiv höst går nu går in i slutfasen och nu stundar avtalsupptakten för 2016. Häromdagen träffades arbetsgivarorganisationerna inom Sextetten för en gemensam avtalsupptakt. Syftet var att ge varandra en lägesrapport inför avtalsrörelsen tillsammans med Medlingsinstitutet, Svenskt näringsliv och SKL. Det vi kan konstatera är att den extraordinära situationen i samhället påverkar oss alla. Men vi […]

Av: Christina Lingdén 24 november, 2015