Samarbete över gränser

Var under några dagar i slutet av förra veckan på studieresa med CEEP Sverige i London. CEEP Sverige är den svenska sammanslutningen för affärsmässigt företagande i samhällets tjänst.  Ordförande är Ingela Gardner Sundström som också är arbetsgivardelegationens ordförande i SKL. Förutom KFS är bl a SKL, Fastigo, Arbetsgivarverket och Pacta medlemmar i CEEP Sverige. I […]

Av: Monica Ericsson 15 oktober, 2013