Kvinnokraft i välfärden

 Idag är det internationella kvinnodagen och på många ställen manifesteras dagen med nätverk, seminarier och kunskapsförmedling. Manifestationerna är angelägna för att synliggöra kvinnornas viktiga bidrag till välfärden, hållbarhet och tillväxt. Under många år har näringslivet uppmärksammat de mäktigaste kvinnorna i den egna sektorn. Otaliga är de listor som rankat duktiga näringslivskvinnor i olika branscher.  I […]

Av: Monica Ericsson 8 mars, 2013