Dialog och samverkan föder kraft

I förra veckan avslutades vår turné med medlemsdialoger runt om i landet. Tanken med dialogerna har varit att presentera KFS Arbetsgivarservice och vilken inriktning som finns för KFS under de närmaste åren. Syftet har också varit att informera om och testa de samlande idéer som vi nu har framme runt begreppet affärsmässig samhällsnytta. Sen har det […]

Av: Monica Ericsson 19 februari, 2013