Avtal 2013 har startat….

Nu har vi precis lagt årets avtalsrörelse i stort sett till handlingarna. Vi kan konstatera att det blev en rätt utdragen förhandlingsomgång och att vi fortfarande ej riktigt är i mål eftersom lärarförhandlingar pågår. Vi drar nu lärdomar av den omgång som varit och blickar fram emot avtalsarbetet 2013. Startskottet för avtal 2013 gick igång  i […]

Av: Monica Ericsson 18 oktober, 2012