En intensiv och viktig höst har inletts och som kommer att påverka vårt KFS in i framtiden. Efter KFS styrelsebeslut i samband med KFS-dagarna i juni om att förutsättningar nu finns att bilda en ny gemensam organisation med PACTA har nu medlemsdialoger med information och samtal om KFS framtid inletts på bred front.

Under hösten ligger dessa samtal som pärlband fram till november. Även vid KFS Ledarskapsdagar kommer information och möjlighet till dialog att erbjudas. Därefter har vi för avsikt att genomföra en enkät till er medlemmar för att undersöka var ni befinner er i denna fråga och om ni känner att ni har tillräcklig information om vad den nya organisationen skulle innebära eller om ytterligare information och dialoger behöver genomföras.

Tiderna för medlemsdialoger finner du på vår webbplats. Om du inte anmält dig ännu passa på och gör det nu!

På webbplatsen finns också information om processen i styrelsen som lett fram till förslaget om att förutsättningar finns för att bilda en ny gemensam organisation mellan KFS och PACTA. Här finner du även en FAQ-lista över olika frågor och svar som vi möter i dialogerna. Även ett presentationsmaterial finns framtaget om processen som lett fram till förslaget samt en komprimerad presentation om själva om förslaget och varför detta är viktigt för såväl KFS som PACTA.

Allt material finner du samlat på vår webbplats under dina medlemssidor.

Samtidigt som detta intensiva arbete med att informera och föra dialog om KFS utvecklingsarbete så pågår vårt övriga arbete med ”business as usual”. Jag fick frågan i styrelsen om utvecklingsarbetet stjäl tid från övrigt arbete gentemot er medlemmar. Vi har inte upplevt det än. Det är några på kansliet som lägger mer kraft på detta och vår service- och stödverksamhet med förhandlare och rådgivare jobbar på som vanligt. Däremot så märker vi att vårt kommunikationsarbete kommer att behöva förstärkas under en period då vi har fokus på utvecklingsarbetet. Det kräver extra mycket kommunikationsstöd.

Min förhoppning är att vi kan gå till omröstning under våren 17. Men det får höstens arbete visa om det är en rimlig plan.

Verksamhetsplanen för 2017 kommer nu att jobbas fram. Vi jobbar med samma fokus som innevarande år och kommer att jobba med tre huvudspår:

 1. Fortsatt starkt fokus på medlemsnytta och nöjdhet med sikte på ett ännu starkare NKI i 2017 års mätning.
 2. Genomföra avtalsrörelsen Avtal 17 tillsammans med parterna för fortsatta konkurrenskraftiga villkor enligt vår identitet; Affärsmässig samhällsnytta.
 3. Genomföra och komma till ställningstagande om inriktningen för KFS framtida position som en stark och stabil arbetsgivarorganisation även i framtiden.

Jag hoppas att du anmält dig till Ledarskapsdagarna den 17 – 18 november här i Stockholm. Temat är ledarskap och förändringsarbete och jag vågar lova ett program i toppklass med bl a SVT:s tidigare vd Eva Hamilton och Tre kronors f d förbundskapten Pär Mårts. Har du inte redan anmält dig så gör det nu, till anmälan >>.

Jag hoppas också att du liksom jag ser fram emot denna spännande höst!!

Att vi fortfarande har ett så fantastiskt höstväder har ju också gjort tillvaron för oss alla lite härligare.

Monica Ericsson

Vd KFS

 

Av: Monica Ericsson 7 oktober, 2016 Till kommentarerna

KFS på plats på den stora mötesplatsen för offentlig sektor, KOMMEK i Malmö, 17-18 augusti: Från vänster Peter Liss, vd Västerås lokaltrafik, Mikael Medelberg, Conny Larsson och Monica Ericsson, KFS.

KFS på plats på den stora mötesplatsen för offentlig sektor, KOMMEK i Malmö, 17-18 augusti: Från vänster Peter Liss, vd Västerås lokaltrafik, Mikael Medelberg, Conny Larsson och Monica Ericsson, KFS.

Nu är årets sommar på upphällningen och när jag skriver det här är det den första riktiga ”regnrusk” -dagen. På KFS kansli är vi nu tillbaka efter årets semestrar och själv tycker jag att det är roligt att vara igång igen. Jag ser fram emot höstens utmaningar och vi har ju – som ni vet – en hel del på gång för KFS framtid och i vårt arbete till stöd för våra medlemmar.

KFS-hösten har tre huvudspår som vi kommer att fokusera på: Vår basverksamhet gentemot er medlemmar, en stundande avtalsrörelse och vårt utvecklingsarbete för KFS styrka på sikt.

Medlemsdialog i höst

KFS utvecklingsarbete kommer under hösten att handla om att föra dialogen med er medlemmar om vad som ligger i styrelsens beslut om att så småningom bilda en ännu starkare arbetsgivarorganisation tillsammans med PACTA. Detta är givetvis under förutsättning att medlemsföretagen ger OK i en kommande omröstning. Den helt nya gemensamma organisationen ska inkludera KFS kärnvärden om hög medlemsnöjdhet, medlemsinflytande och affärsmässig samhällsnytta som identitet.

Beslutet på styrelsemötet den 1 juni gav mig i uppdrag att arbeta vidare med medlemsdialoger under hösten för att informera om den tänkta inriktningen och vad det kan betyda för er som medlemmar. På http://www.kfs.net/medlemsdialog2016 kan du se vilka tider som gäller för informationen för just din bransch och passa på att anmäla dig.

Information om vad som sker i förändringsarbetet under hösten kommer löpande att publiceras på medlemssidorna www.kfs.net/position. Här kommer vi att lyfta frågor och svar som är mest frekventa vid de olika medlemskontakterna under hösten. Tidsplanen kommer också att uppdateras när den blir tydligare. Du är också välkommen att maila mig direkt på monica.ericsson@kfs.net närhelst du vill för att ställa frågor eller ge synpunkter.

Inkluderande arbetsmarknad

Under hösten jobbar vi också vidare med vår service och vårt stöd till er medlemmar i enlighet med inriktningen i vår verksamhetsplan. Detta är vårt huvudfokus förstås och här är det angeläget att hålla uppe vår goda servicenivå parallellt med det övergripande utvecklingsarbetet och samtidigt som en ny avtalsrörelse ska förberedas. Det kommer vi att lyckas med! Dessutom lägger vi tillsammans med er medlemmar en extra tyngd på vårt inkluderingsarbete i höst.

Tre branscher: Energi, Återvinning och VA har valt att utmana varandra i KFS Upprop för en inkluderande arbetsmarknad. Vi har erfarit att viljan och engagemanget för främjande av integration och ökad inkludering i arbetslivet finns och ovan nämnda branscher har valt att bidra än mer aktivt i ett upprop inom branschen. Vår projektledare Conny Larsson är KFS kontaktperson till de företag som aktivt önskar bidra till att te x ta emot en nyanländ i yrkespraktik. KFS har även tagit fram en handledarutbildning till stöd på arbetsplatsen vid mottagandet som kommer att lanseras och erbjudas inom kort. Ska bli spännande att få följa ert arbete inom uppropen under hösten.

Avtalsrörelsen fortsätter

Nästa avtalsrörelse är det tredje området att fokusera på i höst. Först sker en summering av den avtalsrörelse som nyss är avslutad. Senare under hösten kommer ambitioner och inriktning för nästa avtalsrörelse att ta form. Branschernas synpunkter ska inhämtas under höstens branschrådsmöten förstås.

Vårt förhandlingsarbete och arbetsgivarstöd kommer från den 1 september att ledas av Anna Steen då vår förhandlingschef Claes Blomgren nu lämnar oss för nya utmaningar. Anna är erfaren förhandlingschef från förbundet DIK där hon också vikarierat som förbundsdirektör ett drygt år.

CEEP CSR Label

Till sist så kan vi konstatera att vi har tre KFS-medlemmar som aspirerar på den europeiska hållbarhetsutmärkelen CEEP CSR Label. Nämligen återigen Stockholm Vatten och Fyrishov samt Kraftringen som ansöker för första gången. Jag har förstått att alla tre har fina och genomarbetade ansökningar, så det ska bli jätteroligt att se hur lång de når den här gången. Lycka till önskar jag er!

Monica Ericsson VD

 

Almedalsseminarium på temat Hybridledarskap.

Bild från sommarens Almedalsseminarium på temat Hybridledarskap som KFS och KFO samarrangerade den 4 juli i Visby.

Av: Christina Lingdén 31 augusti, 2016 Till kommentarerna

KFS styrelse har beslutat att de styrdokument som tagits fram, som säkrar inflytande och ansvarsfördelning i en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta, håller för att gå vidare med i en medlemsdialog. Styrdokumenten fastställer bland annat att affärsmässig samhällsnytta utgör värdegrund och bärande identitet. Styrelsens beslut som fattades den 1 juni innebär att vi kommer att genomföra samtal med medlemsföretagen under hösten. Först därefter är det upp till er som medlemmar att besluta om KFS ska bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.

Beslutet togs efter ett drygt års arbete i styrelsen om KFS utveckling på sikt. I min förra blogg berättade jag om hur utvecklingsarbetet bedrivits och varför KFS måste utvecklas för att kunna fortsätta att vara en kraftfull arbetsgivarorganisation även i framtiden.

Datum för en medlemsomröstning är inte fastlagt ännu och det kommer tidigast att kunna ske efter årsskiftet 2016/17. Innan dess kommer våra medlemmar att ges möjlighet till att föra dialog och ställa frågor om vad en ny gemensam organisation skulle kunna innebära för ditt medlemsföretag i KFS. Information kommer också att läggas ut löpande på medlemssidorna på www.kfs.net.

Samtalen med våra medlemmar har redan startat och kommer att pågå under hela hösten.

Medlemsdialogen kommer att ske vid ordinarie branschrådsmöten och vid förstärkta branschrådsmöten där alla medlemmar i branschen bjuds in. Vissa branscher kommer att ha flera regionala möten. Som medlem kommer du att få en direkt inbjudan till just ditt dialogmöte så snart tider finns utsatta och vi räknar med att komma ut med datumen inom kort. Jag hoppas att du tar möjligheten och deltar för att skaffa dig information om och samtala om det utvecklingsarbete som bedrivits av KFS styrelse och om vad det innebär för ditt företag.

medlemssidorna på KFS webbplats (kräver inloggning) finner du styrelsens beslut från den 1 juni tillsammans med beslutshandlingen och förslag till styrdokument för en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta. Där finns även presentationsmaterialet från årsstämman den 1 juni i Västerås.

Vid styrelsemötet kunde styrelsen också anta flera nya avtal i årets avtalsrörelse. Merparten av våra avtal är nu klara och nu återstår endast de sifferlösa tillsvidareavtalen samt ytterligare något avtal förutom de som har ett senare utgångsdatum i höst. Det känns bra att KFS tillsammans med våra fackliga samarbetsparter återigen har genomfört årets avtalsrörelse på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt till gagn för våra medlemmar. Det bådar gott för snart är det dags igen!

Under första veckan i juni var det tillfälle för KFS att delta i vår europeiska samarbetsorganisation CEEP igen. På  CEEP:s beslutsmöte kunde vi bl a höra att dryga 20 ansökningar hittills lämnats in till vår europeiska  hållbarhetsutmärkelse CEEP CSR Label. Sista dag för anmälan är den 30 juni.

Jag hoppas och tror mig veta att några av ansökningarna kommer från KFS-medlemmar! Vore kul att få fira dessa den 14 november i Paris då 2016 års utmärkelser kommer att delas ut.

Nu återstår några intensiva veckor innan semestrarna: Några av oss ses i Almedalen där vi i år har två seminarier, ett tillsammans med Sextetten och ett med KFO, hoppas vi ses där!

Vänliga sommarhälsningar,

Monica Ericsson

Vid CEEP beslutsmöte den 9 juni i Bryssel utsågs Katherina Reiche till ny president för CEEP. Catherine i rött syns tillsammans med fr vänster Monica Ericsson KFS vd, CEEPs Generalsekreterare Valeria Ronzitti och CEEP Sveriges president Sophie Thörne från SKL.

Vid CEEP beslutsmöte den 9 juni i Bryssel utsågs Katherina Reiche till ny president för CEEP. Catherine i rött syns tillsammans med fr vänster Monica Ericsson KFS vd, CEEPs Generalsekreterare Valeria Ronzitti och CEEP Sveriges president Sophie Thörne från SKL.

 

Av: Monica Ericsson 13 juni, 2016 Till kommentarerna

Under det senaste året har ett angeläget utvecklingsarbete pågått i KFS styrelse med avsikt att identifiera hur KFS kan vara en stark arbetsgivarorganisation för medlemmarna även i framtiden. Uppdraget till detta gav styrelsen i samband med beslut om Verksamhetsplan för 2015. Under våren har arbetet intensifierats och styrelsen har identifierat olika utvecklingsalternativ och värderat dem med styrkor och svagheter. En tydlig och logisk utvecklingsväg som åter kommer upp i processen är om Pacta kan vara ett alternativ. 

För närvarande prövar vår styrelse det alternativet och undersöker om förutsättningar finns för ett samgående med syfte att bilda en ny gemensam organisation. I den prövningen handlar det om att få gehör för KFS strategiska kärna, d v s vår identitet och varumärke genom affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och styrning, samt fortsatt hög personlig servicenivå. Styrelsen undersöker om dessa värden kan säkras i ett fortsatt arbete.

Hittills har styrelsen kunnat konstatera att goda förutsättningar finns för de krav KFS styrelse ställer. Nedan följer en summering av utvecklingsarbetet och vad styrelsen har beslutat så här långt.

Varför gör vi detta arbete?
KFS har idag en stark och stabil verksamhet med hög medlemsnöjdhet. Profileringen kring Affärsmässig samhällsnytta har ytterligare stärkt oss som arbetsgivarorganisation och part. Men vi ser samtidigt att tillväxten är svag och det har varit en stagnation i medlemsinflödet de senaste åren. Vi har också en svag rådighet över det egna medlemsunderlaget. Genom politiska beslut kan vi tappa medlemmar och även initiativet till att påverka vår egen utveckling. Även om läget idag inte är akut så är detta ett faktum som sammantaget gör att vi måste analysera vårt nuläge och vår framtid. KFS utvecklingsarbete syftar till att KFS även fortsättningsvis ska kunna vara en stark organisation för sina medlemmar. Personligen tror jag att det är klokt att jobba med sin utveckling när man är stark och stabil och har kraft att föra sin talan.

Hur långt har vi kommit?
Arbetet inleddes med en nulägesanalys med faktabild över KFS position på kartan över arbetsgivarorganisationer. Därefter följde en studie baserad på intervjuer med konkurrenter och samarbetspartner över vilka utvecklingstendenser och rörelser som sker. Sammantaget så försöker alla arbetsgivaraktörer att optimera sina verksamheter. Man försöker bli större, starkare och effektivare för att kunna attrahera nya medlemmar och erbjuda ett än starkare och konkurrenskraftigt stöd till sina medlemmar.

Styrelsen har också identifierat KFS strategiska kärna och funderat över vilka möjliga utvecklingsvägar man kan se för att stärka KFS.

 KFS strategiska kärna som måste säkerställas i framtiden:

 • KFS varumärke/identitet: Affärsmässig samhällsnytta
 • Styrningen – KFS är idag en helt medlemsstyrd organisation
 • Medlemsinflytandet – sker idag framgångsrikt bl a genom branschråden
 • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

Ett antal alternativa scenarier för KFS framtid har tagits fram och värderats med styrkor och svagheter. Vid styrelsens möte i mars bedömdes två av dessa scenarier vara realistiska:

Antingen vara kvar i nuvarande i nuvarande form alternativt att undersöka om förutsättningarna finns för ett samgående med Pacta.

Vid marsmötet i år beslutade styrelsen ge presidiet i uppdrag att undersöka om förutsättningar finns för ett samgående med Pacta med syfte att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation.

Efter samtal mellan KFS och Pactas presidier har Pacta återkommit med en modell för en ny gemensam organisation som möter KFS starka värden och strategiska kärna. Denna modell återfördes och presenterades för KFS styrelse den 27 april.

Det senaste som hänt är att KFS styrelse då konstaterade att goda förutsättningar finns för ett samgående mellan KFS och Pacta med syfte att skapa en ny gemensam organisation. Styrelsen beslutade vidare att den föreslagna modellen ska säkras genom att styrdokument nu ska tas fram som tydliggör målbild, styrning, värdegrund, roll- och ansvarsfördelning i en tänkt organisation. Styrelsen gav också i uppdrag till sig själva och till KFS kansli att fortlöpande ge information om processen till er, våra medlemsföretag vid branschrådsmöten etc.

Det som händer nu är att KFS styrelse kommer att få ”svart på vitt” om det som hittills har pratats om gäller. Förslagen till styrdokument kommer förhoppningsvis att presenteras för styrelsen den 1 juni som då kan se om den nya modellen håller och bestämma sig för vad som ska bli nästa steg.

Fortlöpande information ges vid branschrådsträffar, KFS-dagarna i Västerås och vid andra tillfällen/mötesplatser. Har du redan nu frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig direkt.

Monica Ericsson

Vd

Av: Monica Ericsson 2 maj, 2016 Till kommentarerna

Samtidigt som avtalsrörelsen nu har sin gång höjs allas röster för en inkluderande arbetsmarknad. Medlingsinstitutets genomgång av läget i avtalsrörelsen och på arbetsmarknaden handlar om att säkerställa att fler kommer in och att parterna har ett stort ansvar i detta. Vi hör varje dag debatten om sänkta ingångslöner och sänkta trösklar till arbetsmarknaden. Och vi börjar se många konkreta initiativ, ett i raden värt att nämna är Matchningstjänsten Welcome Talent – ett initiativ av Linkedin i syftet att förenkla för nyanlända och arbetsgivare att mötas.

Vi på KFS gör också det vi kan för att förenkla för arbetsgivarna att hitta kompetens och bidra till samhällsnyttan genom att erbjuda yrkesintroduktionsanställningar eller yrkespraktik. Läs mer om det arbetet här >>

Härom veckan hade vi engagerade diskussioner i branschråd Energi kring möjliga fokusområden under 2016 och vi landade i att fokusera på nyanlända under 2016. Viljan och engagemanget finns att göra något för såväl främjande av integrationen av nyanlända som att tillgodose branschens framtida behov av kompetensförsörjning. Branschrådet upplever att det finns ett stort engagemang i frågan bland KFS övriga energibolag. Tänk om alla våra medlemsföretag inom energibranschen skulle ta emot en nyanländ praktikant! Det skulle innebära cirka 200 praktikplatser. En spännande tanke som KFS nu går vidare med. Genom att vi engagerar vår största bransch kan fler branscher och medlemsföretag anta utmaningen! Ett samlat upprop med kraftfullt agerande av de kommunala bolagen inom branschen. Och det skulle ytterligare visa hur bolagen bedriver samhällsnytta på affärsmässiga grunder.

Trots att det kan vara en utmaning och en startsträcka för i synnerhet mindre företag att komma igång med yrkesintroduktionsanställning eller yrkespraktik är vi på KFS övertygade om att det är där vi måste börja. Varje praktikplats spelar roll! Även om man ”bara” tar emot en person – så leder det till att arbetsplatsen berikas och den som får praktik kommer vidare i arbetslivet. Det är samhällsnytta på riktigt.

Till sist en liten lista med tips:

 • Dags att söka KFS-priset i Affärsmässig samhällsnytta! Ta chansen att visa upp ert hållbarhetsarbete – se filmen och passa på att ansök innan den sista mars.
 • Ta chansen till självutvärdering av ert hållbarhetsarbete via CEEP CSR Label – det är helt gratis och ett mycket bra verktyg för er att få återkoppling på hållbarhetsarbetet.
 • Anmälan är nu öppen till KFS-dagarna i min hemstad Västerås den 1-2 juni. Anmäl dig redan idag – vi utlovar ett mycket spännande program och som vanligt en bra plattform för att nätverka.
 • Roligt med intervju i Personal & Ledarskap tillsammans med vår projektledare Conny Larsson. Vi beskriver hur KFS arbetar för att främja en inkluderande arbetsmarknad.

Av: Christina Lingdén 9 mars, 2016 Till kommentarerna

KFS Verksamhetsplan 2016.

KFS Verksamhetsplan 2016.

Till Monicas blogginlägg för mars månad 2016 ->>

Det nya KFS-året 2016 har redan kommit en bra bit på väg. Så här i slutet av januari är våra olika aktiviteter och verksamheter igång för fullt. Branschrådsmöten, utbildningar och ordinarie mötesplatser kommer att ligga som pärlor på rad under veckorna som följer. Den röda tråden i våra verksamheter är som alltid vår värdegrund och gemensamma identitet; affärsmässig samhällsnytta.

I år kommer dock ett antal nya pärlor att läggas till i pärlbandet där vi vill lyfta KFS genom den affärsmässiga samhällsnyttan. Jag tänker exempelvis på vår plan för att medverka på nationella branschmässor och relevanta mötesplatser. I vår kommer KFS att synas med egen monter på bland annat nationella arbetsmarknadsdagar i Uppsala, på Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte i Tylösand, vid Vattenstämman i Göteborg och vid Svensk Energis årsmöte i Stockholm. Vi kommer också att finnas i Almedalen med ett par programpunkter.

Redan nu är det också dags för dig som Vd att ta chansen och aspirera på KFS eget pris i affärsmässig samhällsnytta. Vi vet att det pågår fantastiskt mycket fint utvecklingsarbete i våra medlemsföretag. Arbete som bidrar till att skapa en bättre verksamhet och ett mer hållbart samhälle. Förra året var det 12 företag som tog chansen och sökte vårt pris. I år hoppas jag att det blir ännu fler. Så fatta pennan och beskriv på max 2 A4 ark vad just ert arbete handlar om. Så i år kanske ditt medlemsföretag kammar hem vår prestigefyllda statyett!

Dessutom ges i år igen möjlighet att ansöka om den europeiska utmärkelsen CEEP CSR Label. Hur man gör det syns på vår webbplats och ett bra tips är att starta med självutvärderingsverktyget, vilket också är kostnadsfritt.

KFS arbete med att bidra till en inkluderande arbetsmarknad fortsätter samtidigt som vill ge våra medlemmar nya möjligheter att säkra sin framtida kompetensförsörjning. Vår projektledare Conny Larsson som började i augusti förra året fortsätter nu med att vara en brygga mellan arbetsplatsen och arbetsförmedlingen. Det är vår förhoppning att alla de arbetsplatser som är intresserade av att ta emot en nyanländ eller en ungdom nu kan komma i gång med det. Inom kort skickar vi ut ett informationsmaterial till många av våra medlemsföretag med mer information kring yrkesintroduktionsanställningar och yrkespraktik för nyanlända.

Så börjar det dra ihop sig i årets avtalsrörelse. Löpande information läggs ut på vår webbplats. Där kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer. Men fortfarande dröjer det ett tag innan avtalsrörelsen på allvar kommer igång för KFS del.

Läs gärna mer i 2016 års verksamhetsplan för KFS – den kommer att skickas ut till alla medlemsföretag och till ytterligare nära 900 externa kontakter på kommunerna. Vi är stolta över att kunna presentera våra medlemmar som närmare, klokare och långsiktigare! I verksamhetsplanen vill vi ännu tydligare visa på den samhällsnytta som våra medlemmar bidrar med varje dag.

Slutligen är det också fokus på arbetet med KFS utveckling och position på sikt. Nu fortsätter vi att arbeta med olika alternativ på fortsatt inriktning i diskussioner med styrelsen i mars. Det arbetet ser jag fram emot!

Hälsningar

Monica Ericsson, vd KFS

 

 

 

Av: Monica Ericsson 29 januari, 2016 Till kommentarerna

Hela KFS-gänget samlat!

Hela KFS-gänget samlat! Stående fr v: Conny Larsson, Pia Saajakari, Göran Holm, Mats Pettersson, Annelie Hedenström, Lena Friberg, Oskar Pettersson, Johan Frisö, Giggi Langlet, Henrik Boman, Mikael Medelberg, Per Sjödin, Monika Nätter, Claes Blomgren. Sittande fr v: Christina Lingdén, Monica Ericsson och Diana Håkansson.

Snart kan vi lägga ännu ett KFS-år till handlingarna. Så här under årets sista arbetsdagar är det förstås dags att summera och utvärdera vårt arbete. Det är alltid lika spännande att se om vi åstadkommit det vi föresatt oss att göra. Jag kan bara konstatera att 2015 har varit ett riktigt bra år för KFS. Vi har ytterligare stärkt vår verksamhet, vår inriktning och vårt lagarbete på kansliet till nytta för våra medlemmar och det är fantastiskt kul!

 Några av de viktigaste exemplen jag vill lyfta fram från året är:

 • Starkt och stabilt resultat i vår medlemsundersökning. Vårt ambassadörsindex (dvs de som vill rekommendera KFS) har ökat radikalt och detta innan vi ens kommit igång med insatser för att stimulera ambassadörskapet.
 • Våra medlemmar är mycket nöjda med stöd och service från sin personlige förhandlare och det är ryggraden i vår verksamhet.
 • Utvärderingar av alla våra utbildningar och mötesplatser visar på ett mycket gott resultat.
 • Affärsmässig samhällsnytta har genomsyrat alla våra aktiviteter och mötesplatser. Vi har för första gången delat ut KFS pris i affärsmässig samhällsnytta till Havets hus vid KFS-dagarna i Varberg.
 • Innehållet i affärsmässig samhällsnytta har vi tagit vidare och konkretiserats genom vår nya budskapsplattform. Plattformen inkluderar såväl en ny profilering där våra medlemmar är hjältarna samt insatser för ett aktivare ambassadörskap.
 • Vi har fokuserat på inkludering på arbetsmarknaden genom en rad olika insatser för att stimulera ungas inträde och så småningom även nyanländas möjlighet till yrkeskompetensbedömning och inkludering på våra medlemsföretag. Vi har sökt och fått medel från regeringen för att stimulera dessa insatser och det arbetet fortsätter vi med.
 • Vi har förberett oss inför avtalsrörelsen och i slutet av året genomfört en avtalsupptakt där vi lämnade över våra avtalsyrkanden.
 • Vi är igång med vårt framtidsarbete för utveckling av KFS inriktning och position framåt.

Så här i slutet av året kan vi bara konstatera att det görs ett fantastiskt arbete hos våra medlemsföretag i både stort och smått. Utmärkelserna har under året duggat tätt och nu på slutet har det varit lite av guldregn för alla goda insatser inom den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. Grattis till er alla –  ni gör oss stolta varje dag!

Allra sist är det bara att konstatera att det verkar bli jul i år igen. Jag tror vi är många som ser fram emot att fira de helger som stundar. Jag ser också med glädje och tillförsikt fram emot att tillsammans med alla duktiga KFS-medarbetare jobba för ett innehållsrikt 2016 och att ro en konstruktiv avtalsrörelse i hamn. Det känns inspirerande!

Men innan dess så ska vi alla få lite välbehövlig vila, avkoppling i kretsen av våra nära och kära under de storhelger som stundar…

En riktigt God Jul och Gott Nytt år!

önskar Monica

Av: Monica Ericsson 18 december, 2015 Till kommentarerna

En intensiv höst går nu går in i slutfasen och nu stundar avtalsupptakten för 2016. Häromdagen träffades arbetsgivarorganisationerna inom Sextetten för en gemensam avtalsupptakt. Syftet var att ge varandra en lägesrapport inför avtalsrörelsen tillsammans med Medlingsinstitutet, Svenskt näringsliv och SKL. Det vi kan konstatera är att den extraordinära situationen i samhället påverkar oss alla. Men vi som är fria aktörer inom arbetsgivarfältet har stora möjligheter att skapa förutsättningar för att möta de samhällsutmaningar vi ser. Våra medlemmar drivs av att göra skillnad i samhället och det är vår roll att underlätta för arbetsgivarna. Till exempel genom det jobb vi gör med yrkesintroduktionsanställningar, yrkespraktik och andra åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad.

avtalsupptakt_monica

KFS deltog för ett par veckor sedan på Kvalitetsmässan i Göteborg – Sveriges största mötesplats för kommuner och landsting. Omkring 10.000 utställare och besökare deltar vartannat år på Kvalitetsmässan, KFS deltog senast år 2011 och i år var det dags igen. På mässan har vi chans att möta våra medlemmars uppdragsgivare dvs kommun och landstingsledningar från hela landet. I år ville vi också testa vår nya och lite kaxigare profil för Affärsmässig samhällsnytta. Förutom våra nya fina monter i bästa frontläge genomförde vi också fyra miniseminarier där våra medlemmar berättade om sitt fina hållbarhetsarbete. När vi nu har summerat vårt deltagande så kan vi konstatera att vi med råge uppfyllde vår målsättning; att profilera KFS och våra medlemmar som en stark bärare av den Affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. Vår fina monter var mycket välbesökt och vår pristagare 2015 i Affärsmässig samhällsnytta bidrog starkt till det med sitt härliga klappakvarium. Tack till KFS medarbetare och till Havets hus, Roslagsvatten, Stockholm vatten och Fyrishov för en väl genomförd mässa!

havetshus

klokare_narmare

Under Ordförande/vd-konferensen i förra veckan informerade vi från KFS sida om bl.a. planeringen och huvudsakliga yrkanden inför avtalsrörelsen 2016. Särskild info om detta kommer också att riktas direkt till Vd och HR-chefer motsvarande. I övrigt hade vi två fina dagar tillsammans i mångfaldens tecken. Utvärderingarna visar att temat och talarna var mycket uppskattade.

En nytt erbjudande om stöd i VD-rollen kommer också att börja marknadsföras inom kort. Det handlar om professionella VD-nätverk där du som är VD kan möta andra VD:ar för utbyta tankar, erfarenheter, utmaningar och dilemman i din VD-roll och under professionell handledning stödja och coacha varandra i ett kollegialt och professionellt nätverk. Programmet startar i början av 2016. Mer information finns på KFS webbplats och vi återkommer med direktinfo till våra VD:ar.

Vår verksamhetsplan och budget finns nu framme för 2016. Vår övergripande inriktning ligger fast. Ambitionen för 2016 är att ytterligare stärka vår profilering genom affärsmässig samhällsnytta. Vi vill göra det både genom det aktiva ambassadörskapet och genom en vassare profilering. Vi tar också med oss vissa kunskaper från vår starka medlemsundersökning in i 2016. Bl.a. vill vi vässa vår medlemskommunikation till riktade målgrupper som VD och HR-chefer motsvarande.

Arbetet med att stärka KFS plats på kartan över svenska arbetsgivarorganisationer fortsätter under 2016. Avsikten med detta arbete är att analysera och se hur KFS strategiskt kan stärka sin roll och uppgift för att på bästa sätt kunna företräda den Affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. I det arbetet är det angeläget att se och förstå hur det ser ut i omvärlden och vad som kan komma att påverka våra vägval framöver. Ett kunskapsunderlag finns nu framme och har presenterats för styrelsen. Med utgångspunkt från detta kommer ett antal alternativa utvecklingsvägar belysas med för-och nackdelar. Avsikten är att komma fram till en strategi för våra fortsatta utvecklingssteg för framtiden.

KFS har också fått positivt besked på vår ansökan om främjandemedel till Arbetsmarknadsdepartementet avseende yrkespraktik för nyanlända. Det innebär att vi nu kan jobba för fullt med information och stöd till alla de medlemsföretag som hittills visat intresse att delta. Flera branschorganisationer har även visat Intresse för att samarbeta med oss för i denna insats, vilket är mycket glädjande. Härutöver är KFS också med i de samtal som regeringen initierat om hur framtidens arbete kan komma att se ut.

Så till sist – det har varit en höst med så mycket positiv energi bland KFS medlemmar och också hos oss på KFS kansli. Jag vågar påstå att vi åstadkommer en hel del med lite resurser. För en vecka fick jag höra att: KFS hörs och syns mycket mer än vad ni har storlek till. Man skulle kunna tro att ni är en mycket större organisation…. Ganska fint kvitto på denna hösts arbete, eller hur?

Och ännu bättre ska vi bli! Så det så!

Monica Ericsson

Av: Christina Lingdén 24 november, 2015 Till kommentarerna

Tänk att vi redan är inne i oktober och hösten har nu kommit på allvar. Sommarsemestern känns långt borta och här i Mälardalen börjar löven skifta i granna färger. En fantastisk tid när solen skiner och luften är klar. Den tråkiga delen av hösten är att förkylningarna börjar göra sig påminda igen.

Inom KFS har vi mycket spännande arbete på gång inte minst mot bakgrund av vår samlande identitet; affärsmässig samhällsnytta. 2015 har ett starkt fokus på social hållbarhet och insatser för att minimera utanförskap. För att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden och för att möta våra medlemmars rekryteringsbehov stimulerar vi nu med hjälp av främjandemedel från arbetsmarknadsdepartementet våra medlemsföretag att anställa unga i yrkesintroduktionsanställning. Conny Larsson, arbetsförmedlare från Sundsvall kompletterar därför KFS teamet det närmaste halvåret för att informera om yrkesintroduktionsavtalets möjligheter och tillämpning.

Nästa steg för KFS och våra medlemsföretag är att underlätta för nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Tillsammans med Kommunal har vi nu lämnat in en ansökan till arbetsmarknadsdepartementet för att stimulera även denna insats. Redan har många medlemsföretag hörsammat vår intresseförfrågan och vi ser fram emot att skapa en win/win lösning för den nyanlände in i arbetspraktik på KFS arbetsplatser.

KFS samlande identitet är den affärsmässiga samhällsnyttan. Vad som ligger i det kommer vi under det närmaste året att ytterligare fördjupa och lyfta fram. Enkelt uttryckt innebär den affärsmässiga samhällsnyttan att – Våra medlemmar ser till att människors vardag fungerar dygnet runt, året runt. Vår ambition är att lyfta fram vad våra medlemmar faktiskt gör och står för ännu tydligare genom fler goda exempel och utvecklingsarbete. Vi vill också stimulera ett ännu starkare ambassadörskap och starkare profilering. Det är dags att lyfta KFS och våra medlemmars arbete ytterligare ett snäpp.

Ett första steg blir att finnas med på Kvalitetsmässan i Göteborg. Vi kommer att synas där med våra pristagare i CSR och affärsmässig samhällsnytta för att visa vad KFS står för, vilket är särskilt roligt när vi vet att vi har så mycket fantastiskt arbete att visa upp!

Ett annat styrkeområde är nöjdheten hos våra medlemmar med den service vi erbjuder. Vår medlemsundersökning visar på ett fortsatt högt och stabilt index och som ligger en bra bit över snittet i branschen. Vårt viktigaste erbjudande; personlig service, kompetens samt tillgänglighet ligger i topp. Det ska vi fortsätta att vårda. Våra utvecklingsområden handlar om medlemskommunikation och proaktivitet i vårt serviceutbud. Undersökningen är vårt verktyg att bli ännu bättre.

En bild av hur nöjda våra medlemmar är med arbetsgivarstödet.,

En bild av hur nöjda våra medlemmar är med arbetsgivarstödet.,

Mest glädjande i årets medlemsundersökning är ökningen av goda ambassadörskap för KFS. Här har vi ökat 12 steg vilket är en enastående ökning sedan 2013. Det bådar gott för vårt fortsatta profileringsarbete med fokus på att stärka ambassadörskapet för den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige.

 

Monica Ericsson, VD

KFS nya styrelse träffades under ett möte i september.

KFS nya styrelse träffades under ett möte i september.

Av: Christina Lingdén 2 oktober, 2015 Till kommentarerna

Ordförande Ann-Sofie Wågström och VD Monica Ericsson i Almedalen.

Ordförande Ann-Sofie Wågström och VD Monica Ericsson i Almedalen.

Så kom då äntligen sommaren i början av augusti. Lite sent för många som varit lediga i juli och hunnit börja jobba igen men ändå väldigt efterlängtad och välkommen. Så skönt med sol och värme igen efter en regnig o kall juli. Så även om jag själv var ledig i juli så känns det ändå som jag fått min sommardos uppfylld.

Här på KFS har nu höstens aktiviteter kommit igång på allvar. Branschrådsmöten och några studieresor ligger framför och kommer successivt att betas av. Vårt mycket uppskattade kurs- och utbildningsprogram inleds nästa vecka. I september startar också våra två ledarskapsprogram både för chefer/arbetsledare och för VD på företaget. Båda programmen är fulltecknade vilket är jättekul!

Ett nytt inslag i utbildningspaketet är ett erbjudande om personlig utveckling via det uppskattade UGL-konceptet. Kommer säkert att bli både uppskattat och efterfrågat.

I september startar vår nya styrelse sitt gemensamma arbete med ett styrelse seminarium. Vår nyvalda ordförande Ann-Sofie Wågström har rivstartat genom att delta vid KFS aktivitet i Almedalen. Årets tema i Almedalen – och som varit genomgående hela året – handlade om mångfald och inkludering. Talare var Per Johansson, verksamhetsledare för Glada Hudik teatern och seminariet drog fullt hus. Åter till styrelsen – ser verkligen fram emot att samspela med vår nygamla styrelse för att stärka KFS framåt!

Tillsammans har vi nu en viktig uppgift att se och förstå var KFS befinner sig på kartan över arbetsgivarorganisationer och staka ut och arbeta för en klok inriktning på sikt.

Ska bli fantastiskt kul att tillsammans med styrelsen, våra medlemmar och våra medarbetare jobba för det!

Ett annat angeläget område som kommer att ta form under hösten handlar om KFS profilering med utgångspunkt ur vår identitet Affärsmässig samhällsnytta. I det arbetet har vi anlitat Mikael Medelberg, f d VD vid medlemsföretaget Roslagsvatten, som under ett år framåt kommer att stödja KFS att bli vassare i vårt ambassadörskap och profilering av just affärsmässig samhällsnytta. Ett inslag här är också att KFS anlitas i just sin expertroll som företrädare för den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. Då är det en glädje för oss att bli inbjuden att delta i en strategisk framtidsgrupp på uppdrag av ministern för strategi- och framtidsfrågor – Kristina Persson om ”Arbetet i framtiden”.

Sist men inte minst så startar snart nästa avtalsrörelse och förberedelsen inför den börjar också ta rejäl fart.

KFS-gänget på studiebesök på danska KL.

KFS-gänget på studiebesök på danska KL.

Ser nu fram emot en spännande och händelserik KFS-höst!

 Monica Ericsson

VD

 

 

Av: Christina Lingdén 28 augusti, 2015 Till kommentarerna