Det är med visst vemod jag skriver min sista blogg som VD i KFS. Det är snart sex år sedan jag klev in på World Trade Center med många tankar och en del farhågor – hur kommer jag att trivas här? Åren har varit stimulerande, intensiva och mycket lärorika och jag har verkligen trivts tillsammans med styrelse, medarbetare och framförallt våra medlemmar.

Kontakten med er medlemmar har under åren varit en stor källa till kraft och engagemang i min VD-uppgift. Jag har ibland mötts av kritisk återkoppling, ofta konstruktiva förslag och många hejarop och alltid en genuin och stark känsla av att vilja stödja sin arbetsgivarorganisation. Det har varit härligt att uppleva!

Kort tillbakablick
Den första tiden i KFS handlade om att bygga ett starkt och stabilt KFS igen. Vi var rätt sköra efter den föregående misslyckade fusionen och det var angeläget att skapa en riktning och komma igång tillsammans igen. Och det gjorde vi med besked. Vårt arbete med affärsmässig samhällsnytta tog vi vidare och det blev en viktig del i vårt varumärke. Vi har lyft hållbarhetsarbetet, arbetat med en inkluderande arbetsmarknad, instiftat KFS-priset mm mm.

KFS-priset delas ut för första gången till Havets hus, KFS-dagarna i Varberg 2015.

KFS-priset delas ut för första gången till Havets hus, KFS-dagarna i Varberg 2015.

Vi har velat attrahera nya medlemmar men kunde snabbt se att det inte var så enkelt. Under 2014 sammanställde vi en medlemsanalys som också visade att flertalet av KFS branscher var mättade och det bildas inga eller få nya bolag i dem. I de branscher som hade tillväxt kunde vi också konstatera att vi var flera aktörer som konkurrerade om nytillskottet.

Startskottet för utvecklingsarbetet 2014
I slutet av 2014 gav därför KFS styrelse i uppdrag att vi skulle se över vilken position KFS kunde ta på arbetsgivarkartan i framtiden. Det blev startskottet på ett omfattande och förutsättningslöst analys- och utvecklingsarbete som så småningom landade i ett nytt försök att närma sig Pacta. När KFS styrelse gav sitt presidium i uppdrag att kontakta Pactas presidium för att utröna om det fanns förutsättningar att gå vidare tillsammans och de visade sig vara positiva, då var det starten på en utvecklingsresa vi sedan kunnat se fram till dags dato. På årsstämman i juni 2016 kunde styrelsen informera om att de beslutat att styrdokument nu finns framme och förutsättningar finns att gå vidare tillsammans med Pacta.

Medlemsdialoger och omröstning
Hösten 2016 ägnades åt mängder av medlemsmöten och dialoger för att samtala om vad en ny organisation skulle kunna innebära. Frågor och svar, riskanalyser och en sonderande medlemsenkät gjordes också. Vid årsstämman i Umeå 2017 kunde vi alla konstatera att drygt 83 % av våra medlemmar stod bakom beslutet att skapa en ny organisation tillsammans Pacta. Det var mäktigt och ett stort förtroende att vårda in i det nya!

Genomförandearbetet med att skapa något nytt tillsammans startade därefter. Hösten 2017 har inneburit ett intensivt, ibland turbulent men framförallt otroligt roligt arbete och som berört oss alla inom KFS och Pacta.

Slutligen har vi inom KFS alltid försökt ha blicken på ”dem vi är till för” dvs er medlemmar. I den senaste medlemsundersökningen är det därför så glädjande att se hur nöjda våra medlemmar är med KFS service och arbete för våra medlemmar. Det är viktigt att värna om i en ny gemensam organisation in i framtiden!

Jag har under resans gång sett otroligt fina insatser från våra medarbetare och uppskattar verkligen allt det positiva engagemang som medarbetarna på KFS och på Pacta bidragit med, utan det hade vi inte kommit så här långt. Ni har varit helt fantastiska!

Det innebär förstås inte att alla frågor är lösta och nu ska vår nye VD Per tillsammans med er alla lägga fast riktningen för KFS + Pacta (och snart med nytt namn) in i framtiden. Och det tillsammans med er alla kloka medlemmar och kompetenta medarbetare.

Grunden är lagd och huset är rest. Nu är det dags att börja inreda. Vilket viktigt, spännande och roligt arbete ni tillsammans har framför er!!

Varmt lycka till med att skapa en ny offensiv och medlemsfokuserad nationell arbetsgivarorganisation i framkant!!

Monica Ericsson

VD KFS

 

 

Av: Monica Ericsson 6 mars, 2018 Till kommentarerna

Tillgänglighet och personligt bemötande är något som medlemmarna lyfter i medlemsundersökningen.

Tillgänglighet och personligt bemötande är något som medlemmarna lyfter i medlemsundersökningen.

Varmt tack till alla er medlemmar som har tagit er tid att svara på vår medlemsundersökning. Vi har precis fått tillbaka resultatet och det visar på ett helt strålande resultat för KFS! Vi har förbättrat vårt NKI med två enheter och ligger nu på 75 i NKI-värde vilket räknas som ett utmärkt resultat. Hela 80 % är mycket nöjda eller nöjda med KFS som arbetsgivarorganisation. Enligt undersökningen kan medlemmarna också i hög grad rekommendera KFS som arbetsgivarorganisation, vilket mäts genom ett ambassadörsindex* som ökade från 33 till 38 vilket räknas som mycket högt. Jag är så stolt och glad över vad vi på KFS har åstadkommit. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker och har ett fint bemötande och engagemang i kontakten med er medlemmar. Detta är verkligen något som vi bär med oss in i den nya organisationen och fortsätter att bygga vidare på. En stor eloge till alla engagerade och proffsiga medarbetare på KFS som har bidragit till det här goda resultatet! Här kan du läsa mer >

Det är redan februari och året har fått en flygande start med många spännande och glädjande händelser. Inte minst i arbetet med samgåendet med Pacta där vi närmar oss en verksamhetsövergång, nytt varumärke, ny vd och flytt till nya gemensamma lokaler. För min egen del är det snart dags att avrunda min tid på KFS och förbereda för överlämning av stafettpinnen till Per Nordenstam som blir vd för den nya arbetsgivarorganisationen från den 19 februari. Men ännu är det några veckor kvar och jag räknar med att finnas med som stöd och bollplank under en övergångsperiod och så länge Per vill.

Den 25 januari tog KFS styrelse det historiska beslutet att överlåta KFS samlade verksamhet till Pacta för att tillsammans skapa en ny gemensam arbetsgivarförening. Ett av flera steg i den juridiska hanteringen av sammanslagningen som nu pågår. När föreningarna slås samman kan sedan bolagen gå samma väg och sedan ska den nya arbetsgivarorganisationen vara på plats. Samtidigt pågår förberedelser för att KFS ska upplösas, vilket avses ske vid KFS årsstämma den 25 maj i år. Och en hel del annat arbete som följer parallellt.

Det mer innehållsmässiga arbetet med att genomföra en ny arbetsgivarorganisation är också i full gång och här kommer Per snart att ta vid för att som en ny samlande ledare utveckla organisationen till en ännu vassare arbetsgivarorganisation i framkant

En annan mycket glädjande nyhet är att vi har erhållit nya främjandemedel som möjliggör ett starkt fortsatt arbete med inkluderingsfrågor. Bidraget ska användas till att vidareutveckla och skala upp arbetet med att skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända, ett arbete där vi har kommit väldigt långt och där vi har medlemmarna med oss i för att skapa samhällsnytta genom ökad inkludering och kompetensförsörjning. I den nya arbetsgivarorganisationen kan våra väl beprövade verktyg, redskap och modeller spridas även till medlemsföretagen i Pacta samtidigt som processerna som startats upp under de senaste två åren för tidigare medlemsföretag i KFS nu kan fördjupas. Läs mer här >

Tiden går så fort nu och snart kan vi glädjas åt våren och ljuset som redan börjat återvända. Nästa blogg blir min sista och nu är det fokus på förbereder för att Per Nordenstam kan komma igång så smidigt som möjligt!!

Hälsningar

Monica

 

Av: Monica Ericsson 2 februari, 2018 Till kommentarerna

God jul och gott nytt år!

Vi närmar oss julen och slutet på ett avgörande år i KFS 30-åriga historia – ja år 2018 blir det faktiskt 30 år sedan KFS bildades. När vi summerar 2017 kan vi se tillbaka på ett otroligt spännande år, vars händelser kommer att definiera vår framtid. Tillsammans med Pacta genomför vi nu arbetet med att bilda en helt ny arbetsgivarorganisation med fokus på att skapa ännu bättre medlemsnytta och bli en starkare röst för våra medlemsföretag. Ni medlemmar har varit med i hela processen och vi har haft många bra dialoger som skapat en god grund för vad den nya organisationen ska stå för.

Nu mot slutet av året har det hänt ganska mycket och i dagarna skickar vi ett brev till våra medlemmar med information inför årsskiftet om vad som sker i sammanslagningen mellan våra båda organisationer. Två mycket glädjande händelser är att en ny vd är utsedd av styrelserna för DNF och som kommer att kunna offentliggöras inom kort samt att vi äntligen enats om nya gemensamma lokaler för det nya kansliet. Två viktiga milstolpar för det fortsatta gemensamma arbetet!

Under hösten har ett intensivt sammanslagningsarbete pågått. Det har varit en otrolig insats från alla berörda och jag tillsammans med VD på Pacta uppskattar verkligen allt det positiva engagemang som medarbetarna på både Pacta och KFS bidragit med, utan det hade vi inte kommit så här långt. Ni har alla varit helt fantastiska. Så därför ligger vi helt enligt plan i vårt sammanslagningsarbete och det känns väldigt skönt att vi alla kan gå på julledighet med det i bagaget.

Själv börjar jag gå in på upploppet vad gäller min insats för KFS . Mina sista månader kommer att fortsätta som hittills, dvs att se till att sammanslagningen blir så bra som möjligt för våra medlemmar och medarbetare. Vi är på riktigt god väg dit och jag vet att Pactas nya tillförordnade vd Lena Dahl och jag har precis samma uppfattning här. Vi vill att det ska vara så väl förberett som möjligt för nästa ledare som nu kommer.

Det innebär förstås inte att alla frågor är lösta och det är ju också viktigt att nästa vd får lägga sin riktning på och syn på DNF in i framtiden. Och det tillsammans med er alla kloka medlemmar och kompetenta medarbetare.

Grunden är lagd och huset är rest. Nu är det dags att börja inreda. Vilket kul arbete ni tillsammans har framför er!!

Några höjdpunkter från året som gått:

 • Beslut på KFS årsstämma om att gå samman med Pacta – 83% röstade för detta förslag. Det var i övrigt väldigt trevligt att vara i Umeå under årets KFS-dagar, att få uppleva den fina staden tillsammans med alla härliga medlemsföretag!
 • Avtalsrörelsen 2017: Från juni till november har KFS tillsammans med motparterna tecknat avtal inom samtliga branscher. Det har varit en bra avtalsrörelse såtillvida att vi fört många bra och konstruktiva samtal med våra motparter. Nu har vi treåriga avtal som fortsätter att gälla när vi går in i det nya tillsammans med Pacta.
 • Matlaget i Gällivare vinner KFS-priset! Det visar hur en relativt liten verksamhet kan vända motgång till framgång och skapa samhällsnytta som ger nytta i hela samhället och kan inspirera andra.
 • Ett mycket starkt inkluderingsarbete tillsammans med våra medlemmar med handledarutbildning och språkutveckling på arbetsplatsen.
 • I vårt internationella arbete har KFS medverkat till att utdelningsceremonin för utmärkelsen CEEP CSR Label kommer att ske i Stockolm den 11 dec 2018
 • Första gemensamma medlemsdagen för både KFS och Pactas medlemmar genomfördes den 9 november i år.
 • Varumärkesarbetet har pågått under hösten med deltagande av medlemmar, medarbetare och styrelseledamöter, namnet kommer i början av nästa år.
 • Trygghetsfondens framtid har processats med styrelse och parter under hösten och kommer att fortsätta under 2018.

Nu är det snart dags att griljera skinkan, värma glöggen, och umgås med nära och kära. Men innan dess vill jag passa på att tacka för gott samarbete under året och önskar er alla en god jul och gott nytt år!

Monica

Av: Monica Ericsson 21 december, 2017 Till kommentarerna

Nu börjar året gå mot sitt slut och det förestående sammangåendet med Pacta närmar sig med stormsteg. Det är förstås med lite blandade känslor: Å ena sidan känns det väldigt spännande och positivt med den förväntan som finns inför det som komma skall. Å andra sidan känns det vemodigt – KFS kommer ju inte att finnas kvar i sin nuvarande form. De senaste veckorna har vi på KFS och Pacta varit ute tillsammans och träffat er på medlemsdagen den 9 november och Kvalitetsmässan den 14-16 november. Vi har fört många nyfikna och utforskande samtal, svarat på frågor och fått en massa positiva reaktioner på vårt samgående – det ger mycket energi och kraft att ta det här ända in i mål. Nu har också de flesta av KFS medlemmar svarat ja på erbjudandet att gå över i den nya arbetsgivarorganisationen, vilket vi givetvis gläds åt!

Avtal 2017
Häromveckan avslutade vi också avtalsrörelsen genom att teckna avtal med Lärarnas riksförbund för utbildningsbranschen. Våra förhandlare har gjort ett mycket gediget och ihärdigt jobb under hela året med att få ihop våra 15 branschanpassade avtal som nu gäller i tre år. En stor eloge till alla som varit involverade och vi riktar ett extra stort tack till alla våra fackliga motparter, för många konstruktiva förhandlingar och gott samarbete.

Sänkt serviceavgift 2018
Vi kan konstatera att vi redan nu ser positiva effekter av vår styrka tillsammans med Pacta: I förra veckan aviserade vi att serviceavgiften för den nya arbetsgivarorganisationen sänks från 0,30% till 0,25% för KFS medlemsföretag. I och med nya samordningsmöjligheter och att vi blir en större och starkare aktör kan vi anpassa avgiften och ändå erbjuda samma goda service och stöd som tidigare. Så småningom ska vi ju helst bli ännu bättre tillsammans!

Medlemsundersökning
På tal om förbättringar och servicenivå så har vi nyligen också skickat ut medlemsenkäten till alla våra medlemsföretag. Ta er gärna tid att svara på den! Vårt mål är att erbjuda dig som medlem ännu bättre service och erbjudanden även i den nya arbetsgivarorganisationen. Därför blir den här medlemsundersökningen ett viktigt verktyg för att bäst kunna möta era behov även i framtiden. Där kan du även passa på att ge oss input kring dina förväntningar på den nya arbetsgivarorganisationen. Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter och inspel.

Verksamhetsinriktning och budget
Styrelsen för DNF AB har även beslutat om inriktning, plan och budget för verksamheten 2018. Det är en viktig milstolpe och nu börjar arbetet så småningom med att konkretisera vad vi ska åstadkomma. Mycket av det jobbet handlar om att förbereda och komma igång gemensamt och sedan är det den nya vd:ns uppdrag att forma verksamheten. Rekryteringen är inne i ett slutskede och vi hoppas att vi snart får besked om vem det blir.

Vi är också stolta över att ha kommit långt i planeringen av arbetsgivarstöd och utbildningar nästa år, snart kommer vi att återkomma med mer information om detta. Vi arbetar även intensivt med frågor som var den nya organisationen ska sitta, lokalfrågan har hög prioritet just nu. En annan spännande process är varumärkesfrågan och där har vi en engagerad styrelse som nu ska hantera frågan och ta den vidare. Vi hoppas att vi har ett namn framme så snart som möjligt, men samtidigt måste en sådan process få ta sin tid.

Nu går vi in i årets mest intensiva period innan det är dags för julhelgerna – men håll utkik: Vi återkommer med mer information via webb och övriga kanaler så fort det händer mer i vårt spännande fusionsarbete.

Med vänliga hälsningar

Monica

medlemsdag

Medlemsdagen den 9 november.

 

Medlemsdag den 9 november: Förväntningarna på den nya arbetsgivarorganisationen.

Medlemsdag den 9 november: Förväntningarna på den nya arbetsgivarorganisationen.

Av: Monica Ericsson 30 november, 2017 Till kommentarerna

Hösten är redan här och genomförandearbetet för en ny gemensam organisation rullar på. Medan höstmörkret sänker sig allt fortare och naturen förbereder sig för att gå i vinterdvala är det desto större aktivitet hos oss på KFS. Vårt gemensamma arbete rivstartade efter sommaren och så har det fortsatt med en rad spännande områden och ibland nya utmaningar att lösa. 

Arbetet med vd-rekrytering och start av varumärkesarbete inleddes direkt efter semestern. Idag arbetar vi på bred front med en genomförandegrupp som samordnar det samlade genomförandearbetet. En rad arbetsgrupper är i gång som analyserar och förbereder olika verksamhetsfrågor. Även den nya styrelsen för servicebolaget är på plats och har hunnit ha två möten.

Här följer en beskrivning av de ämnesblock som arbetas med för närvarande:

 • Arbetsgivarservice, förhandlingsverksamhet och avtal inkluderande ett gemensamt utbildningsprogram från 2018
 • Kommunikation och varumärkesarbete med bl a webblösning på kort sikt och en förstudie för en utvecklad gemensam webblösning för framtiden.
 • Verksamhetsplan 2018 med budget och medlemsavgifter
 • Lokaler för den nya organisationens kansli
 • En rad frågor att lösa inom det administrativa fältet.

Arbetet rullar överlag på bra. Ny vd (annonsen finns på Poolia Executive Search) kan förhoppningsvis utses i slutet av året och även namnet på den nya organisationen bör kunna vara framme runt årsskiftet. Beslut om lokalisering för den nya organisationens kansli måste också vara klart inom kort. Förslag på verksamhetsinriktning för 2018, budget och medlemsavgifter kommer att kunna beslutas av servicebolagets styrelse i november i år.

Mycket återstår att göra förstås och det är viktigt att en ny ledare inte kommer till ett helt färdigdukat bord. En ny vd måste få göra sina vägval och staka ut en mer långsiktig inriktning tillsammans med styrelser, medarbetare och utifrån den överenskommelse som ligger till grund för den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen. Samtidigt som många frågor inte kan vänta utan kräver sin lösning. En viktig balansakt som vi med stor respekt försöker hantera så klokt vi kan.

Vi hoppas att så många medlemmar som möjligt har hörsammat vårt erbjudande om att gå med i den nya organisationen. Varmt tack till er medlemmar som hunnit svara – fortfarande saknar vi dock svar från alla på om du som medlem går med eller ej. Läs mer på webben och det är inte för sent att svara trots att sista svarsdatum passerat.

Samtidigt som vi arbetar för högtryck med samgåendet pågår vårt ordinarie arbete med förhandlingsverksamhet, rådgivning och stöd, utbildningar och inkluderingsarbete ute hos er på medlemsföretagen. Senaste nytt på avtalsfronten är att Trafikavtalen med Kommunal och Saco nu är i hamn. Vi har även hunnit distribuera de tryckta avtalen (alla utom Trafik, Personlig assistans och Utbildning som fortfarande förhandlas) till er medlemmar.

Vi hoppas att du hör av dig om du har frågor kring det förestående samgåendet! Du kan alltid ringa din personliga förhandlare eller någon av oss andra på KFS kansli. Jag hoppas annars att vi ses, kanske på Kvalitetsmässan i Göteborg eller på vår ledarskapsdag den 9/11.

Med vänlig hälsning

Monica Ericsson, vd KFS

Av: Monica Ericsson 18 oktober, 2017 Till kommentarerna

Sommaren är snart slut och nu är i vi igång på allvar med att skapa en ny gemensam organisation för KFS och Pacta. Jag hoppas att du som läser min blogg har haft en härlig sommar trots det ibland lite skrala sommarvädret. Min sommar har varit avkopplande och ett bra tillfälle att ladda batterierna igen. Det var också välbehövligt efter en intensiv vår och med två årsstämmor som final. Jag gick till semestervila med en glädje över att ni våra medlemmar på årsstämmorna visat att sammanslagningen av KFS och Pactas arbetsgivarorganisationer är rätt väg att gå.

Nu har genomförandearbetet startat på allvar. Så hösten har onekligen rivstartat. I vårt nyhetsflöde kan du ta del av det arbete som nu pågår.

Jag tänker här bara nämna några saker som är viktiga initialt;

 • Den 30 augusti riktades ett erbjudande till alla medlemmar (vd och kontaktperson) att gå med i den sammanslagna nya organisationen. Dagen efter började de första svaren trilla in.
 • En valberedning tar nu fram förslag på namn som ska sitta i den nya bolagsstyrelsen. Beslut om ny styrelse tas förmodligen den 7 september. Med bolagsstyrelsen utsedd kan vi tillsammans i genomförandearbetet komma vidare i en mängd frågor som rör den nya AG-organisationen. Det kan handla om VD-rekrytering, varumärkesarbete (namn o logotype för den nya organisationen), verksamhetsinriktning, arbetsgivarservice, budget och serviceavgifter, lokaler etc etc.
 • Målsättningen är att den nya organisationen är igång från årsskiftet. Det kommer vi att arbeta för även om alla frågor inte kommer att vara lösta då. Vår gemensamma ambition är att du som medlemsföretag ska ha oförändrad service och inte märka så mycket av det arbete som pågår. Min ambition som ledare är också att vi ska sköta genomförandeprocessen så att även våra duktiga medarbetare mäktar med och ej far illa. Så sammantaget ska vi hantera genomförandet på ett klokt, mänskligt och effektivt sätt. Inom KFS är våra ledstjärnor; Öppenhet, engagemang och glädje. Det hoppas och tror jag att vi kommer att hålla fast vid.

Om en vecka har vi en gemensam konferens med all våra medarbetare på KFS och Pacta. Ser fram emot dessa dagar och då lägger vi tillsammans en första grund för vårt fortsatta gemensamma arbete. Tillsammans kommer vi att bli ett oerhört starkt team. Så det ska verkligen bli kul att jobba ihop vår gemensamma inriktning till stöd för er medlemmar. Vilken rolig och unik höst det kommer att bli.  Och det övergripande målet är självklart – Vi ska skapa den bästa arbetsgivarorganisationen för den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige!

 

Monica Ericsson

Vd KFS

 

Av: Monica Ericsson 31 augusti, 2017 Till kommentarerna

Den 19 juni röstade KFS medlemmar på den andra och avgörande stämman för KFS framtid. Deltagandet var glädjande nog nästan lika stort som på den ordinarie årsstämman i Umeå. Resultatet på de båda stämmorna blev nästan lika med 83,2 respektive 83,4% ja-röster för att bilda en ny nationell arbetsgivarorganisation för de samhällsnyttiga företagen i landet.

Bild från KFS extra stämma den 19 juni.

Bild från KFS extra stämma den 19 juni.

Det är fantastiskt att så många av er medlemmar tror på denna lösning och visar förtroende för den modell som den nya organisationen bygger på. Nu när jag fått smälta detta känner jag verklig glädje och stolthet över er – våra medlemmar: Ni ligger i framkant även i den här frågan och har visat vägen för en ny utveckling. Det är också ni som har kommit igen trots den förra misslyckade fusionen och visat prov på mod, uthållighet, utvecklingsvilja och stolthet över KFS och det vi står för samt en tro på vad vi gemensamt kan åstadkomma. Det handlar kort sagt om ett riktigt gott ledarskap.

I den här processen har jag lärt känna många av er ute i landet och berörts av ert engagemang för KFS och för att det vi skapar ska bli bra. Det är ett stort förtroende vi på KFS kansli har fått och vi ska förvalta det väl i den genomförandeprocess som nu följer i höst för att foga ihop våra båda organisationer till en gemensam och kraftfull ny organisation.

Det som presidierna i KFS och Pacta är överens om initialt:

 1. Presidierna ska initialt utgöra en styrgrupp för arbetet. Det har de i praktiken redan varit och det innebär att Pactas vd Markus och jag jobbar på deras uppdrag inledningsvis till dess att organisationen kommer igång.
 2. En valberedning utses som ska föreslå ledamöter till servicebolagets styrelse. Som ni vet så ska styrelsen bestå av vd:ar från medlemsföretagen. Vår ambition är att styrelsen ska vara utsedd i augusti.
 3. När servicebolagets styrelse är utsedd inleds arbetet med att rekrytera ny vd för den nya organisationen.
 4. Innan ny vd är utsedd fortsätter Pactas vd och jag tillsammans att ansvara för genomförandet
 5. Den 20 juni gick ett gemensamt pressmeddelande ut som informerade om dessa initiala steg. I pressmeddelandet säger vi också att den nya gemensamma arbetsgivarorganisationen ska vara igång den 1 jan 2018.
 6. Härutöver finns en gemensam genomförandeplan som KFS och Pacta tillsammans kommer att ansvara för.
 7. Ett första viktigt inslag i den är att alla KFS medlemmar under tidig höst får ett riktat erbjudande om medlemskap i den nya föreningen.
 8. Varumärkesfrågan kommer också att jobbas med under sommaren och tidig höst.

Ja, det finns massor att göra även i höst. Och jag lovar vi kommer att tillsammans göra vårt bästa för att det här ska bli bra!!

Samtidigt har våra duktiga förhandlare under Anna Steens ledning snart genomfört vårens avtalsrörelse tillsammans med våra fackliga samarbetsparter. Nu är många nya kollektivavtal på plats och några kommer inte att förhandlas förrän i höst. Löpande information om läget lämnas på www.kfs.net/avtal2017.

Nu är det snart midsommar och sedan stundar för oss alla förhoppningsvis några härliga semesterveckor. Ska bli skönt att slappa lite, läsa en och annan god bok, lyssna på lite trevliga sommarpratare, umgås med nära och kära och helt enkelt ha en skön semester.

Tack alla medlemmar och medarbetare på KFS för en otrolig vår. Vi gjorde det tillsammans och nu stundar så småningom en intensiv höst.

Glad sommar önskar jag er alla!

Monica

Glad sommar!

Av: Christina Lingdén 22 juni, 2017 Till kommentarerna

Det här måste vara den mest intensiva perioden på hela året. För oss på KFS har det varit och är fortfarande fokus på årsstämma, KFS-dagar, avtalsrörelse och extra stämma. Det kanske är tur att vi har flera långhelger nu som ger välförtjänta ledigheter. I dagarna har flera avtal undertecknats i årets avtalsrörelse. Från att ha varit lite avvaktande har det nu tagit rejäl fart och i veckan har vi tecknat hela 8 avtal med Kommunal! Ett mycket gott arbete som nu genomförs av våra förhandlare på KFS tillsammans med parterna i en konstruktiv anda. Avtalen är treåriga och följer industrins så kallade märke . Läs mer här >

Ny omröstning om att skapa ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

Ordinarie årsstämman med medlemsomröstningen på KFS-dagarna i Umeå gav ett resultat på 83,2% till stöd för förslaget att skapa en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta. Vilket innebär att vi nu går vidare mot en andra stämma som genomförs den 19 juni i Stockholm. Jag hoppas även denna gång på ett stort deltagande i omröstningen och att så många som möjligt tar del av underlaget och återigen röstar i frågan om KFS framtid. Samtidigt vill jag passa på att tacka er alla medlemmar som hittintills engagerat er både i processen och nu vid beslut. Jag är glad över ett tydligt resultat så här långt men har jag stor respekt för att alla inte tycker att förslaget är bra. Till er alla vill jag säga att jag uppskattar att ni röstat i frågan, det visar återigen på ett engagemang för KFS och på de värden vi står för idag. Jag är säker på att vår värdegrund och identitet – med Affärsmässig samhällsnytta som grund – kommer att borga för en ännu bättre och starkare arbetsgivarorganisation i framtiden.

Här kan du läsa mer och anmäla dig >

Grattis till Matlaget som vann KFS-priset

Matlaget vinner KFS-priset 2017!

Matlaget vinner KFS-priset 2017!

Under KFS-dagarna delades KFS-priset ut och år gick det till Matlaget i Gällivare. Stort grattis! Vi fick flera mycket bra ansökningar till KFS-priset 2017 och jag vågar påstå att juryn i år har haft det svåraste urvalet sedan vi startade med priset 2015. Så i hård konkurrens gick priset till Matlaget, som trots sin ringa storlek har lyckats skapa affärsmässig samhällsnytta som kommer hela samhället till del. Dessutom inspirerar de stort till att skapa en inkluderande arbetsplats. De har lyckats vända en negativ trend till positiv utveckling på kort tid och de är helt enkelt ett föredöme i att skapa affärsmässig samhällsnytta som går utöver uppdraget. På andraplats och med hedersomnämnande kom HEMAB, Härnösands Energi & Miljö för sitt innovativa arbete med samhällsnytta och inkludering, läs mer här >.

Film: Arbetet med social hållbarhet vid Härnösands kretsloppspark:

Yttrande kvalitet i välfärden

I förra veckan tog jag del av Välfärdsutredningens slutsatser på ett seminarium med SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) med utredaren Ilmar Reepalu som presentatör. Den offentliga utredningen har nu skickats ut på remiss och KFS är en av flera aktörer som tillfrågats att lämna ett yttrande kring denna komplexa fråga.

Några medarbetarförändringar på KFS kansli

I veckan har vår servicechef Annelie Hedenström lämnat KFS för att gå vidare till sitt nya liv som pensionär. Vi tackade av henne den sista maj, inte helt utan vemod: Annelie har varit på KFS i tolv år och många av er medlemsföretag har haft mycket kontakt och stöttning av Annelie. Nu önskar vi henne varmt lycka till och en ny härlig tillvaro! Pia Saajakari som arbetar med ekonomi- och lönefrågor tar per den 1 juni över Annelies ansvarsområden.

Annelie Hedenström går i pension och Pia Saajakari efterträder.

Annelie Hedenström går i pension och Pia Saajakari efterträder.

Även Mikael Medelberg som under en tid har haft konsultuppdrag på KFS lämnar oss nu. Mikael har arbetat med profilering runt affärsmässig samhällsnytta, ett uppdrag som nu kommer att leva vidare i vår ordinarie verksamhet.

Hoppas att ni alla har en riktigt härlig försommar och att vi ses eller hörs på KFS extra stämma den 19 juni här i Stockholm!

 Monica Ericsson

 

Av: Monica Ericsson 2 juni, 2017 Till kommentarerna

Snart ses vi på KFS-dagarna i björkarnas stad, Umeå! När det är dags för våra KFS-dagar med årsstämma då vet vi att sommaren är på gång och den här gången lite extra efterlängtad med tanke på hur kylslaget det varit hitintills i vår.

KFS-dagarna i år bjuder på ett spännande och engagerande innehåll med utgångspunkt från vår identitet; Affärsmässig samhällsnytta. Temat i år handlar om ”Mod att skapa affärsmässig samhällsnytta”. Ett angeläget tema för oss alla som är ledare eller verkar inom den affärsmässiga samhällsnyttan.

Anmäl dig idag till KFS-dagarna 2017

Klicka här för att ta del av programmet på KFS-dagarna 2017 >

Ledarskap och mod handlar för mig i mitt ledarskap om att ta in omvärlden, att ställa sig frågan; vad betyder nya omvärldsförutsättningar för vår verksamhet? Våga ompröva och ibland ta steget ut i det okända. Ledarskap handlar också om att ha en vision för det man vill åstadkomma, kommunicera och dela visionen samt stå upp för den när vindar blåser och att vara uthållig. Om detta och mer därtill kommer vi att få inspiration på årets KFS-dagar.

För tredje gången delar vi i år ut KFS-priset. Priset går till den som har arbetat med affärsmässig samhällsnytta på ett förtjänstfullt sätt. Det ska bli så spännande att se vilket företag som tar hem priset den här gången och därmed synliggör på ett gediget och utmärkande sätt vad affärsmässig samhällsnytta är!

Avtalsrörelsen är inne i ett intensivt skede med förhandlingarna som nu igång på alla aktuella avtal och med de flesta av våra motparter. Förhandlingarna förs framåt på ett konstruktivt sätt och vi har i dagsläget ingen anledning att befara varsel eller konflikt. Att avtalen blir treåriga känns mycket positivt och stabilt utifrån läget på arbetsmarknaden och den process inför framtiden som KFS är inne i och där vi närmar oss finalen.

Under drygt två år har vi arbetat utvecklingsinriktat mot målet att skapa starkare och mer stabila förutsättningar för KFS som arbetsgivarorganisation även på sikt. Ett arbete som successivt har landat i att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation mellan vårt KFS och systerorganisationen Pacta. Vår gemensamma ambition är att skapa en ny kraftfull organisation för de samhällsnyttiga företagen och se till att de har konkurrenskraftiga villkor även i framtiden. Den 17 maj vet vi vad medlemmarna tycker och därefter krävs ytterligare en stämma för att förändringen ska kunna genomföras. Här kan du ta del av mer information om detta, samt hur omröstningen kommer att gå till >.

Hur det än blir så har det varit en otroligt lärorik och inspirerande process som jag med glädje har fått vara en del av. Dessutom är det extra roligt då jag tror att det kan bli en riktigt bra lösning för våra medlemmar och Pactas medlemmar på sikt. Men processen slutar inte med ett beslut. Sen kommer nästa steg med fortsatta strategier för den väg som KFS medlemmar bestämmer sig för….!

Ser nu fram emot att möta er alla som kommer att medverka på plats på KFS-dagarna i Umeå. Återigen varmt välkommen!

 Monica Ericsson

Av: Christina Lingdén 28 april, 2017 Till kommentarerna

KFS styrelse beslutade den 22 mars om att föreslå stämman att besluta om samgående med Pacta. Beslutshandlingar kommer att skickas ut till er medlemmar under nästa vecka (v 14) . Omröstningen genomförs den 17 maj under årsstämman klockan 15.00-17.00. För dig som inte kan vara på plats finns möjlighet att rösta via fullmakt. Jag hoppas att du som medlem tar chansen att göra din röst hörd i den här så viktiga frågan om KFS framtid! Oavsett om du har möjlighet att vara med på årsstämman eller röstar genom ombud.

Ta gärna del av all information och vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller KFS styrelsepresidium, all info och kontaktuppgifter hittar du på webben.

Om du väljer att rösta via ombud ska det insändas senast den 10 maj.

Avtalsrörelsen

Samtidigt som vi riggar för omröstning pågår förhandlingarna inom avtalsrörelsen nu för fullt. Industrins märke som sattes idag landar på 6,5% i avtalsvärde och innebär ett 3-årsavtal. I och med att märket nu är fastställt kan även KFS avtalsförhandlingar gå in i en mer aktiv fas. Följ KFS avtalsrörelse här >

Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelsen 2017

Ta chansen och sök KFS-priset!

KFS identitet Affärsmässig samhällsnytta manifesteras kanske allra mest i vårt eget KFS-pris! Passa på att söka innan ansökningstiden går ut den 7 april. Vi vet att det finns fantastiskt mycket fint arbete hos er medlemsföretag inom hållbarhet och csr, det som skapar . Syftet med priset är att lyfta fram och stimulera dessa goda insatser inom hållbarhetsarbetet. Långsiktigt kan det inspirera och engagera oss alla att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer och ansök här > http://www.kfs.net/kfspriset

kfs_pris_642_370

Nu vässar vi vårt inkluderingsarbete

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsäljning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Vi är också stolta över att ta plats i YA-delegationen samtidigt som vi utvidgar YA-avtalen till att omfatta fler grupper som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden. KFS inkluderingsarbete går in i en ny intensiv fas och tillsammans med våra medlemmar kommer vi att påverka där vi kan för att skapa ett inkluderande arbetsliv. Läs mer:

Vi ses i maj!

KFS-dagarna i Umeå blir historiska, i synnerhet som vi har en omröstning om KFS framtid. Den 17 maj närmar sig med stormsteg – vi hoppas få träffa så många som möjligt där på vår viktigaste mötesplats med årsstämma, utdelning av KFS-priset och inspirerande föreläsningar. Jag hoppas att ni använder er röst i frågan om KFS framtid!

Varmt välkommen!

Anmäl dig idag till KFS-dagarna 2017

Anmäl dig idag till KFS-dagarna 2017

Av: Monica Ericsson 31 mars, 2017 Till kommentarerna