Snart ses vi på KFS-dagarna i björkarnas stad, Umeå! När det är dags för våra KFS-dagar med årsstämma då vet vi att sommaren är på gång och den här gången lite extra efterlängtad med tanke på hur kylslaget det varit hitintills i vår.

KFS-dagarna i år bjuder på ett spännande och engagerande innehåll med utgångspunkt från vår identitet; Affärsmässig samhällsnytta. Temat i år handlar om ”Mod att skapa affärsmässig samhällsnytta”. Ett angeläget tema för oss alla som är ledare eller verkar inom den affärsmässiga samhällsnyttan.

Anmäl dig idag till KFS-dagarna 2017

Klicka här för att ta del av programmet på KFS-dagarna 2017 >

Ledarskap och mod handlar för mig i mitt ledarskap om att ta in omvärlden, att ställa sig frågan; vad betyder nya omvärldsförutsättningar för vår verksamhet? Våga ompröva och ibland ta steget ut i det okända. Ledarskap handlar också om att ha en vision för det man vill åstadkomma, kommunicera och dela visionen samt stå upp för den när vindar blåser och att vara uthållig. Om detta och mer därtill kommer vi att få inspiration på årets KFS-dagar.

För tredje gången delar vi i år ut KFS-priset. Priset går till den som har arbetat med affärsmässig samhällsnytta på ett förtjänstfullt sätt. Det ska bli så spännande att se vilket företag som tar hem priset den här gången och därmed synliggör på ett gediget och utmärkande sätt vad affärsmässig samhällsnytta är!

Avtalsrörelsen är inne i ett intensivt skede med förhandlingarna som nu igång på alla aktuella avtal och med de flesta av våra motparter. Förhandlingarna förs framåt på ett konstruktivt sätt och vi har i dagsläget ingen anledning att befara varsel eller konflikt. Att avtalen blir treåriga känns mycket positivt och stabilt utifrån läget på arbetsmarknaden och den process inför framtiden som KFS är inne i och där vi närmar oss finalen.

Under drygt två år har vi arbetat utvecklingsinriktat mot målet att skapa starkare och mer stabila förutsättningar för KFS som arbetsgivarorganisation även på sikt. Ett arbete som successivt har landat i att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation mellan vårt KFS och systerorganisationen Pacta. Vår gemensamma ambition är att skapa en ny kraftfull organisation för de samhällsnyttiga företagen och se till att de har konkurrenskraftiga villkor även i framtiden. Den 17 maj vet vi vad medlemmarna tycker och därefter krävs ytterligare en stämma för att förändringen ska kunna genomföras. Här kan du ta del av mer information om detta, samt hur omröstningen kommer att gå till >.

Hur det än blir så har det varit en otroligt lärorik och inspirerande process som jag med glädje har fått vara en del av. Dessutom är det extra roligt då jag tror att det kan bli en riktigt bra lösning för våra medlemmar och Pactas medlemmar på sikt. Men processen slutar inte med ett beslut. Sen kommer nästa steg med fortsatta strategier för den väg som KFS medlemmar bestämmer sig för….!

Ser nu fram emot att möta er alla som kommer att medverka på plats på KFS-dagarna i Umeå. Återigen varmt välkommen!

 Monica Ericsson

Av: Christina Lingdén 28 april, 2017 Till kommentarerna

KFS styrelse beslutade den 22 mars om att föreslå stämman att besluta om samgående med Pacta. Beslutshandlingar kommer att skickas ut till er medlemmar under nästa vecka (v 14) . Omröstningen genomförs den 17 maj under årsstämman klockan 15.00-17.00. För dig som inte kan vara på plats finns möjlighet att rösta via fullmakt. Jag hoppas att du som medlem tar chansen att göra din röst hörd i den här så viktiga frågan om KFS framtid! Oavsett om du har möjlighet att vara med på årsstämman eller röstar genom ombud.

Ta gärna del av all information och vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta mig eller KFS styrelsepresidium, all info och kontaktuppgifter hittar du på webben.

Om du väljer att rösta via ombud ska det insändas senast den 10 maj.

Avtalsrörelsen

Samtidigt som vi riggar för omröstning pågår förhandlingarna inom avtalsrörelsen nu för fullt. Industrins märke som sattes idag landar på 6,5% i avtalsvärde och innebär ett 3-årsavtal. I och med att märket nu är fastställt kan även KFS avtalsförhandlingar gå in i en mer aktiv fas. Följ KFS avtalsrörelse här >

Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelsen 2017

Ta chansen och sök KFS-priset!

KFS identitet Affärsmässig samhällsnytta manifesteras kanske allra mest i vårt eget KFS-pris! Passa på att söka innan ansökningstiden går ut den 7 april. Vi vet att det finns fantastiskt mycket fint arbete hos er medlemsföretag inom hållbarhet och csr, det som skapar . Syftet med priset är att lyfta fram och stimulera dessa goda insatser inom hållbarhetsarbetet. Långsiktigt kan det inspirera och engagera oss alla att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer och ansök här > http://www.kfs.net/kfspriset

kfs_pris_642_370

Nu vässar vi vårt inkluderingsarbete

KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsäljning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Vi är också stolta över att ta plats i YA-delegationen samtidigt som vi utvidgar YA-avtalen till att omfatta fler grupper som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden. KFS inkluderingsarbete går in i en ny intensiv fas och tillsammans med våra medlemmar kommer vi att påverka där vi kan för att skapa ett inkluderande arbetsliv. Läs mer:

Vi ses i maj!

KFS-dagarna i Umeå blir historiska, i synnerhet som vi har en omröstning om KFS framtid. Den 17 maj närmar sig med stormsteg – vi hoppas få träffa så många som möjligt där på vår viktigaste mötesplats med årsstämma, utdelning av KFS-priset och inspirerande föreläsningar. Jag hoppas att ni använder er röst i frågan om KFS framtid!

Varmt välkommen!

Anmäl dig idag till KFS-dagarna 2017

Anmäl dig idag till KFS-dagarna 2017

Av: Monica Ericsson 31 mars, 2017 Till kommentarerna

Redan första mars! Tiden går så fort nu, kanske beror det på det intensiva skede vi gått in i med avtalsrörelse, KFS framtid och inkluderingsarbetet – våra tre huvudfokus under året. Mer om KFS och våra fokusområden kan ni läsa om i vår Verksamhetsplan för 2017 som skickats ut till er medlemmar för ett par veckor sedan.

Avtal 2017

Just nu pågår växlandet av yrkanden under några veckor till och förhandlingarna med de fackliga parterna inleds först i mitten av mars. Förhandlingarna om nytt industriavtal går in i ett avgörande skede under mars månad och i slutet av månaden lär vi se vad som blir denna avtalsrörelses ”märke” avseende avtalsperiodens längd, löneökningarnas storlek och annat. Följ avtalsrörelsen på www.kfs.net/avtal2017

Nystart för inkluderingsarbetet

När det gäller inkluderingsarbetet så kommer vi att fortsätta att erbjuda en stor uppsättning konkreta verktyg som stödjer er medlemmar i arbetet för en mer inkluderande arbetsmarknad. Handledarutbildningen är kompletterad med en språkmodul, våra tre branschupprop: Energi-, Vatten- och Återvinningsuppropen går in i nytt skede och vi jobbar på bred front med flera samarbeten, bland annat med Arbetsförmedlingen, för att vara ett bra stöd för er medlemmar i ert kompetensförsörjnings- och inkluderingsarbete.

KFS Verksamhetsplan 2017

KFS Verksamhetsplan 2017

 

Omröstning på KFS-dagarna och fler medlemsdialoger

Arbetet med att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta har nu kommit så långt att vi planerar för en omröstning i frågan på KFS-dagarna i Umeå. Detta kommer att ske under årsstämman den 17 maj. Därför hoppas jag att du som medlem tar del av den information som finns och gör din röst hörd på stämman längre fram i vår. Just nu intensifieras våra kommunikationsinsatser, bland annat kommer vi att erbjuda fler dialogtillfällen i april och göra branschanpassade utskick som beskriver närmare vad förslaget innebär för respektive bransch, hur omröstningen kommer att gå till och vilka handlingar ni som medlemmar behöver ta del av.

Boka in datum för medlemsdialogerna redan nu – inbjudan skickas ut inom kort till vd och kontaktperson och anmälan öppnar i nästa vecka: 

3 april Stockholm
Konferens 7A, Vasagatan 7

 • 10-12 med kaffe och tillbehör
 • 13-15 med kaffe och tillbehör

5 april Stockholm

Central Hotel, Vasagatan 38

 • 10-12 med kaffe och tillbehör
 • 13-15 med kaffe och tillbehör

Röster om KFS framtid

På vår webbplats har vi samlat all information om processen och där hittar du också filmade medlemsröster där flera medlemmar beskriver sin syn på KFS framtid: http://www.kfs.net/Medlemskap/KFS-inriktning-och-framtid/Film-Medlemsroster/.

KFS-dagarna och KFS-priset

Temat på KFS-dagarna i Umeå är mod. Vi lever i en värld som präglas av globala utmaningar, där förändringstakten ständigt tycks öka, där frågor om inkludering, digitalisering och globalisering kräver allt mer av företagen inom samhällsnyttan. Då krävs det mod: Modiga medarbetare, ledare och organisationer. Mod att vara den som driver samhällsutvecklingen, att fatta hållbara och långsiktiga beslut, mod att ligga steget före, våga vara lite obekväm och se bort från kortsiktiga lösningar. Temat på årets KFS-dagar är valt för att inspirera er att fortsätta vara modiga – att våga sticka ut och utmana.

Årets KFS-dagar blir historiska då vi går mot beslut i frågan om KFS framtid. Även i den processen har det krävts mod att hitta vägar och fatta kloka beslut. Under resans gång har vi vågat utmana föreställningar, omprövat gamla tankesätt och hittat kreativa lösningar för att nå fram till visionen om att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige. Vi hoppas att ni vill vara med på vår fortsatta resa att tillsammans skapa långsiktig stabilitet, utvecklingskraft och ännu bättre service till dig som medlem. När det gäller stämman och beslutsunderlag så kommer det att skickas ut till alla medlemsföretag vid månadsskiftet mars/april enligt en särskild ordning, vi kommer att informera närmare om det längre fram.

Läs mer och anmäl dig till KFS-dagarna här >

Som vanligt fylls KFS-dagarna av inspirerande föreläsningar, seminarier och samtal. Vi kommer att lyfta fram goda exempel från medlemsföretagen, varvat med några av Sveriges bästa föreläsare på temat mod och beslutsfattande. Och inte minst så delas vårt årliga KFS-pris ut till den eller de medlemsföretag som utmärkt sig och gjort exceptionella insatser inom hållbar samhällsnytta! Du har väl ansökt om priset för 2017? Läs mer om tidigare vinnare och om hur du ansöker här >

Vi ser fram emot att träffa så många medlemmar som möjligt på våra mötesplatser under våren, tveka inte att kontakta någon av oss på kansliet om du har några frågor.

KFS-dagarna i Umeå 2017

KFS-dagarna i Umeå 2017

Av: Monica Ericsson 1 mars, 2017 Till kommentarerna

God fortsättning på det nya året! Med plusgrader i Stockholmsområdet känns det avlägset med alla helgerna. Det var dessutom ovanligt många arbetsdagar runt jul och nyår så därför känns det som att de gick extra snabbt. För oss på KFS kansli har vårterminen fått en flygande start. Vi har fått tillbaka resultatet på medlemsenkäten vi skickade ut innan jul, avtalsrörelsen är igång och likaså arbetet med inkluderingsfrågor. Och naturligtvis kärnan i vårt arbete med det dagliga stödet till er medlemmar.

Sonderande medlemsenkät om KFS framtid

Stort tack till er som svarat på den medlemsenkät vi skickade ut innan jul! Resultatet visar som helhet på en ganska positiv inställning till KFS utvecklingsarbete och planerna på att skapa en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Nästan hälften av er som svarat, 46%, är positiva, 34% har inte bestämt sig eller har inte tillräcklig kunskap och 20% är negativa. Kännedomen är mycket god, drygt 90% känner till planerna. Den upplevda kunskapen för att kunna ta ställning behöver öka. Inställningen är till stor del kopplad till den kunskap man upplever sig ha i frågan – ju mer kunskap man har desto positivare inställning.

Enkäten är ett viktigt verktyg för att kunna ta utvecklingsarbetet mot en omröstning. Den har gett oss kunskap i vad vi behöver förtydliga i vår kommunikation och dialog med er medlemmar och vilka frågor som är viktiga för respektive bransch. Vi kommer nu att fortsätta dialogen med er medlemmar, via branschråd, direktinformation och andra möten vid behov, med förhoppningen att kunna gå mot en omröstning under KFS-dagarna den 17/5. Ett tips är att läsa på den information som finns i presentationsmaterial, frågor & svar etc som finns på webben: www.kfs.net/framtid. Nytt för januari är de medlemsröster vi samlat in i filmade sekvenser. Filmerna illustrerar vad vd:ar från olika branscher tycker om planerna för KFS framtid och vad det för med sig för just deras företag och bransch. Dessa kommer att fyllas på efter hand, se dem här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGbkcmv4emo7qdtOQoVPCmS_7cjwhz3rO

Varför gör vi detta?

Visionen med förändringsarbetet är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en ny, gemensam och kraftfull organisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Affärsmässig samhällsnytta utgör grunden för den nya organisationen och vi har gemensamt satt ribban att KFS goda servicenivå och medlemsnöjdhet är utgångspunkten. Självklart har vi målsättningen att bli ännu bättre! Planerna handlar inte om att skapa ett nytt KFS eller ett nytt Pacta utan om att skapa något helt nytt tillsammans. Genom en ännu starkare och bättre verksamhet säkrar vi våra värden även i framtiden.  

Avtalsrörelsen är igång

Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelsen har dragit igång och i förra veckan hade vi avtalsupptakt tillsammans med våra parter samt med våra samarbetspartners inom Sextetten. Affärsmässig samhällsnytta är grunden för allt KFS gör och kollektivavtalen utgör kärnan i det vi gör. Avtalen ska bidra till företagens affärsmässighet, de ska vara konkurrensneutrala mot andra branschavtal utanför KFS, de ska underlätta kompetensförsörjningen till företagen och skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor. Inför 2016 gjordes ett gediget arbete med att ta fram yrkanden och 2017 kommer att bygga på den plattformen. Vi publicerar all information runt avtalsrörelsen på webben under www.kfs.net/avtal2017.

KFS arbete för ökad inkludering
Inom detta område händer det massor av spännande saker som vi får anledning att återkomma om lite längre fram. Men glädjande nog har vår satsning på Handledarutbildningen gett resultat och på efterfrågan av er medlemmar så har vi permanentat den till att ingå i vårt ordinarie utbildningsutbud. Till det ska läggas en språkmodul som kommer att lanseras inom kort. Våra branschupprop som startades av Energi har följts av Vatten-, och Återvinningsupprop. Målet för uppropen är att medlemsföretagen ska engagera sig för en inkluderande arbetsmarknad, helt enkelt för att det krävs ett smartare sätt att rekrytera i framtiden då vi ser kompetensförsörjningsproblem inom flera branscher.

Är du vinnare av KFS-priset 2017?
Sist men inte minst vill jag passa på att uppmana er att ansöka om KFS-priset som delas ut under KFS-dagarna i Umeå den 17-18 maj (du har väl bokat in dessa datum?)! Förra årets vinnare Västerås Lokaltrafik porträtteras här i en film som är framtagen för att lyfta allt det goda arbete som görs av bolaget för affärsmässig samhällsnytta.  Så här ansöker du om priset och vi ses förhoppningsvis om inte förr på KFS-dagarna i maj! Känns härligt att tänka på den årstiden nu.

Välkommen till KFS-dagarna i Umeå den 17-18 maj 2017

Välkommen till KFS-dagarna i Umeå den 17-18 maj 2017

Vänliga hälsningar

Monica Ericsson, vd på KFS

Av: Monica Ericsson 30 januari, 2017 Till kommentarerna

En intensiv KFS-höst är snart över och om bara tre veckor går vi mot ljusare tider igen. Känns härligt!

Höstens arbete har inneburit fortsatt starkt fokus på medlemsnytta och service. Vi har avslutat avtalsrörelsen 2016 med de sista avtalen på plats under senhösten samt genomfört förberedelser med en ny yrkandeplattform inför kommande avtalsrörelse 2017. Den inleds med en avtalsupptakt med våra fackliga samarbetsparter den 26 januari.

Utifrån KFS identitet i Affärsmässig samhällsnytta har vi under hösten hållit fanan högt i vårt hållbarhetsarbete. Vi har fortsatt med insatser för inkludering av nyanlända hos våra medlemmar och branscherna Energi, VA och Återvinning arbetar vidare med sina upprop för att bidra till kompetensförsörjning och inkludering inom sina branscher. Kanske vidgas uppropen till fler branscher i vår?

KFS har också skräddarsytt en egen handledarutbildning för att stödja nya medarbetare in till våra arbetsplatser och den har blivit en stor framgång! Sammantaget har vi, mig veterligen, som enda arbetsgivarorganisation ett samlat koncept för hur arbeta med inkludering till våra arbetsplatser. Tack alla som bidragit till det och här har vi all anledning att vara stolta!

Den 13 november i Paris kunde vi dessutom fira tre KFS-företag (Stockholm Vatten, Fyrishov och Kraftringen) som de enda svenska företag som fick ta emot den europeiska hållbarhetsutmärkelsen CEEP CSR Label. Fantastiskt, helt enkelt!

CEEP CSR Label 2016 tilldelades tre KFS-företag: Från vänster: Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov, Lars Lindblom, Stockholm Vatten, Monica Ericsson, KFS, Sylvia Michel, Kraftringen, Liisa Fransson, Kraftringen, Sophie Törne, SKL och Valeria Ronzitti, CEEP.

CEEP CSR Label 2016 tilldelades tre KFS-företag: Från vänster: Liisa Eriksson Hundertmark, Fyrishov, Lars Lindblom, Stockholm Vatten, Monica Ericsson, KFS, Sylvia Michel, Kraftringen, Liisa Fransson, Kraftringen, Sophie Törne, SKL och Valeria Ronzitti, CEEP.

Hösten har också varit en oerhört intensiv period i KFS utvecklingsarbete. Totalt har ca 25 medlemsdialoger genomförts med information och samtal om att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med PACTA. Sammantaget har vi nått drygt hälften av alla våra medlemmar i dialogerna. All information finns på www.kfs.net/framtid. Här kan du även ta del av PACTA:s styrelse och SKL-ordförandes tankar om den tänkta organisationen.

En undersökande enkät har i veckan sänts till VD, Ordförande och HR-chef eller motsvarande på alla våra företag. Med enkäten (som ligger ute tom den 16/12) vill vi se om vi nått er alla med vårt kommunikationsarbete om KFS framtid och också hur ni ser på detta. Det är viktigt att du nu tar chansen och påverkar din arbetsgivarorganisation in i framtiden!

Monica Ericsson, vd

Av: Monica Ericsson 2 december, 2016 Till kommentarerna

Nu har vi snart genomfört dialoger med nästan alla branscher om KFS utvecklingsarbete att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Snart börjar det bli tid att summera kring den input vi fått från er medlemmar. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till er alla vi har träffat hittills under våra cirka tjugo möten, för ert stora engagemang i frågan om KFS framtid.

Vi tar detta engagemang som ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb med att bygga upp den verksamhet vi har idag. I mötet med er har jag känt väldigt starkt att KFS kärnvärden med hög servicenivå och tillgänglighet, affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och medlemsstyrning är centrala värden som ni värnar om. Det gör vi också – och det är själva ingången i arbetet med att skapa något helt nytt tillsammans med Pacta.

Det känns spännande när vi nu har kommit en bit på vägen i dialogen med er medlemmar. Vi möter mycket positiv återkoppling, men även viss skepsis och tvekan. Då handlar det ofta om att man inte har tillräckligt med information kring processen, den nya organisationen och hur styrning och inflytandet kring avtal och service kommer att utformas. Därför är det så viktigt i den här fasen att skaffa sig så mycket kunskap som möjligt. Vi finns här för att vara ett stöd i det så tveka inte att höra av er!

Passa på att delta i dialogen:

Till er som ännu inte haft möjlighet att delta i medlemsdialogerna vill jag uppmana att delta på något av våra kvarvarande tillfällen:

 • 2/11 Göteborg, Besöksnäring och Muséer 10 – 12, plats: Scandinavium, Valhallagatan 1, ingång receptionen, Till anmälan >>
 • 2/11 Göteborg, Energi, Plats: Göteborg Energi AB, 13 – 15 Till anmälan >>
 • 3/11 Lund, Energi 10 – 12, Plats:Kraftringen Till anmälan >>
 • 11/11 Stockholm, Energi 10 – 12, plats: KFS, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, uppgång C våning 8,  Till anmälan >>
 • 21/11 Luleå – alla branscher är välkomna! Lunch från 12, dialog från 13-15. Plats/lokal ej fastställd. Till anmälan >>
 • 29/11 Stockholm, plats KFS lokaler World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, uppgång C våning 8. Till anmälan >>

Under november kommer vi samtidigt som medlemsdialogerna pågår att lägga ut ytterligare material på webbplatsen. Här finns redan nu:

 • Presentationsmaterial från medlemsdialogerna
 • Frågor & Svar – möjlighet att ställa fråga via webben
 • Presentationsmaterial från KFS-dagarna i juni
 • Styrdokument för den nya gemensamma organisationen

…och vi kommer även att komplettera med filmer där KFS ledning, röster från medlemsföretag och Pacta delar med oss av våra bilder av framtiden och den tänkta nya organisationen. Allt material finns nu tillgängligt på KFS webbplats under www.kfs.net/framtid.

Vid årsskiftet kommer vi att göra en enkätundersökning för att se var vi befinner oss tillsammans i utvecklingsarbetet.

Undersökningen kommer att vara viktig för hur vi lägger upp det fortsatta arbetet. Visar enkätens resultat på behov av mer kunskap och information om den tänkta förändringen så fortsätter vi att informera och föra dialog ett tag till. Ambitionen är att komma fram mot en medlemsomröstning under senvåren 2017, men då krävs det att ni alla har den information och kunskap som behövs, och som möjliggör för er att fatta beslut kring den viktiga frågan om KFS framtid.

Samtidigt som medlemsdialogerna sker så pågår arbetet som vanligt med god service och stöttning till er medlemmar. Vi har också redan dragit igång planeringen och förberedelser inför Avtalsrörelsen 2017.

Under november händer en massa övrigt roligt hos KFS:

 • Handledarutbildningen har haft premiär i Lund och nu påbörjas turnén på fem orter i landet.
 • HR-dagen den 10/11
 • Ledarskapsdagarna den 17-18/11
 • CEEP CSR Label-ceremoni i Paris den 14/11 (där flera KFS-medlemmar finns nominerade)

Jag ser verkligen fram emot att träffa er alla vid medlemsdialoger och övriga mötestillfällen i höst och frampå vinterkanten!

 Monica Ericsson, vd KFS

Tillsammans med Pactas Vd Markus Gustafsson under ett möte där vi skaffar oss kunskapsunderlag för hur en eventuell gemensam Trygghetsfond skulle skapas med hänsyn till juridiska och andra aspekter. Än så länge kan vi inte börja planera skarpt, men när och om det blir läge så ska vi vara väl förberedda!

Tillsammans med Pactas Vd Markus Gustafsson under ett möte där vi skaffar oss kunskapsunderlag för hur en eventuell gemensam Trygghetsfond skulle skapas med hänsyn till juridiska och andra aspekter. Än så länge kan vi inte börja planera skarpt, men när och om det blir läge så ska vi vara väl förberedda!

Av: Monica Ericsson 1 november, 2016 Till kommentarerna

En intensiv och viktig höst har inletts och som kommer att påverka vårt KFS in i framtiden. Efter KFS styrelsebeslut i samband med KFS-dagarna i juni om att förutsättningar nu finns att bilda en ny gemensam organisation med PACTA har nu medlemsdialoger med information och samtal om KFS framtid inletts på bred front.

Under hösten ligger dessa samtal som pärlband fram till november. Även vid KFS Ledarskapsdagar kommer information och möjlighet till dialog att erbjudas. Därefter har vi för avsikt att genomföra en enkät till er medlemmar för att undersöka var ni befinner er i denna fråga och om ni känner att ni har tillräcklig information om vad den nya organisationen skulle innebära eller om ytterligare information och dialoger behöver genomföras.

Tiderna för medlemsdialoger finner du på vår webbplats. Om du inte anmält dig ännu passa på och gör det nu!

På webbplatsen finns också information om processen i styrelsen som lett fram till förslaget om att förutsättningar finns för att bilda en ny gemensam organisation mellan KFS och PACTA. Här finner du även en FAQ-lista över olika frågor och svar som vi möter i dialogerna. Även ett presentationsmaterial finns framtaget om processen som lett fram till förslaget samt en komprimerad presentation om själva om förslaget och varför detta är viktigt för såväl KFS som PACTA.

Allt material finner du samlat på vår webbplats under dina medlemssidor.

Samtidigt som detta intensiva arbete med att informera och föra dialog om KFS utvecklingsarbete så pågår vårt övriga arbete med ”business as usual”. Jag fick frågan i styrelsen om utvecklingsarbetet stjäl tid från övrigt arbete gentemot er medlemmar. Vi har inte upplevt det än. Det är några på kansliet som lägger mer kraft på detta och vår service- och stödverksamhet med förhandlare och rådgivare jobbar på som vanligt. Däremot så märker vi att vårt kommunikationsarbete kommer att behöva förstärkas under en period då vi har fokus på utvecklingsarbetet. Det kräver extra mycket kommunikationsstöd.

Min förhoppning är att vi kan gå till omröstning under våren 17. Men det får höstens arbete visa om det är en rimlig plan.

Verksamhetsplanen för 2017 kommer nu att jobbas fram. Vi jobbar med samma fokus som innevarande år och kommer att jobba med tre huvudspår:

 1. Fortsatt starkt fokus på medlemsnytta och nöjdhet med sikte på ett ännu starkare NKI i 2017 års mätning.
 2. Genomföra avtalsrörelsen Avtal 17 tillsammans med parterna för fortsatta konkurrenskraftiga villkor enligt vår identitet; Affärsmässig samhällsnytta.
 3. Genomföra och komma till ställningstagande om inriktningen för KFS framtida position som en stark och stabil arbetsgivarorganisation även i framtiden.

Jag hoppas att du anmält dig till Ledarskapsdagarna den 17 – 18 november här i Stockholm. Temat är ledarskap och förändringsarbete och jag vågar lova ett program i toppklass med bl a SVT:s tidigare vd Eva Hamilton och Tre kronors f d förbundskapten Pär Mårts. Har du inte redan anmält dig så gör det nu, till anmälan >>.

Jag hoppas också att du liksom jag ser fram emot denna spännande höst!!

Att vi fortfarande har ett så fantastiskt höstväder har ju också gjort tillvaron för oss alla lite härligare.

Monica Ericsson

Vd KFS

 

Av: Monica Ericsson 7 oktober, 2016 Till kommentarerna

KFS på plats på den stora mötesplatsen för offentlig sektor, KOMMEK i Malmö, 17-18 augusti: Från vänster Peter Liss, vd Västerås lokaltrafik, Mikael Medelberg, Conny Larsson och Monica Ericsson, KFS.

KFS på plats på den stora mötesplatsen för offentlig sektor, KOMMEK i Malmö, 17-18 augusti: Från vänster Peter Liss, vd Västerås lokaltrafik, Mikael Medelberg, Conny Larsson och Monica Ericsson, KFS.

Nu är årets sommar på upphällningen och när jag skriver det här är det den första riktiga ”regnrusk” -dagen. På KFS kansli är vi nu tillbaka efter årets semestrar och själv tycker jag att det är roligt att vara igång igen. Jag ser fram emot höstens utmaningar och vi har ju – som ni vet – en hel del på gång för KFS framtid och i vårt arbete till stöd för våra medlemmar.

KFS-hösten har tre huvudspår som vi kommer att fokusera på: Vår basverksamhet gentemot er medlemmar, en stundande avtalsrörelse och vårt utvecklingsarbete för KFS styrka på sikt.

Medlemsdialog i höst

KFS utvecklingsarbete kommer under hösten att handla om att föra dialogen med er medlemmar om vad som ligger i styrelsens beslut om att så småningom bilda en ännu starkare arbetsgivarorganisation tillsammans med PACTA. Detta är givetvis under förutsättning att medlemsföretagen ger OK i en kommande omröstning. Den helt nya gemensamma organisationen ska inkludera KFS kärnvärden om hög medlemsnöjdhet, medlemsinflytande och affärsmässig samhällsnytta som identitet.

Beslutet på styrelsemötet den 1 juni gav mig i uppdrag att arbeta vidare med medlemsdialoger under hösten för att informera om den tänkta inriktningen och vad det kan betyda för er som medlemmar. På http://www.kfs.net/medlemsdialog2016 kan du se vilka tider som gäller för informationen för just din bransch och passa på att anmäla dig.

Information om vad som sker i förändringsarbetet under hösten kommer löpande att publiceras på medlemssidorna www.kfs.net/position. Här kommer vi att lyfta frågor och svar som är mest frekventa vid de olika medlemskontakterna under hösten. Tidsplanen kommer också att uppdateras när den blir tydligare. Du är också välkommen att maila mig direkt på monica.ericsson@kfs.net närhelst du vill för att ställa frågor eller ge synpunkter.

Inkluderande arbetsmarknad

Under hösten jobbar vi också vidare med vår service och vårt stöd till er medlemmar i enlighet med inriktningen i vår verksamhetsplan. Detta är vårt huvudfokus förstås och här är det angeläget att hålla uppe vår goda servicenivå parallellt med det övergripande utvecklingsarbetet och samtidigt som en ny avtalsrörelse ska förberedas. Det kommer vi att lyckas med! Dessutom lägger vi tillsammans med er medlemmar en extra tyngd på vårt inkluderingsarbete i höst.

Tre branscher: Energi, Återvinning och VA har valt att utmana varandra i KFS Upprop för en inkluderande arbetsmarknad. Vi har erfarit att viljan och engagemanget för främjande av integration och ökad inkludering i arbetslivet finns och ovan nämnda branscher har valt att bidra än mer aktivt i ett upprop inom branschen. Vår projektledare Conny Larsson är KFS kontaktperson till de företag som aktivt önskar bidra till att te x ta emot en nyanländ i yrkespraktik. KFS har även tagit fram en handledarutbildning till stöd på arbetsplatsen vid mottagandet som kommer att lanseras och erbjudas inom kort. Ska bli spännande att få följa ert arbete inom uppropen under hösten.

Avtalsrörelsen fortsätter

Nästa avtalsrörelse är det tredje området att fokusera på i höst. Först sker en summering av den avtalsrörelse som nyss är avslutad. Senare under hösten kommer ambitioner och inriktning för nästa avtalsrörelse att ta form. Branschernas synpunkter ska inhämtas under höstens branschrådsmöten förstås.

Vårt förhandlingsarbete och arbetsgivarstöd kommer från den 1 september att ledas av Anna Steen då vår förhandlingschef Claes Blomgren nu lämnar oss för nya utmaningar. Anna är erfaren förhandlingschef från förbundet DIK där hon också vikarierat som förbundsdirektör ett drygt år.

CEEP CSR Label

Till sist så kan vi konstatera att vi har tre KFS-medlemmar som aspirerar på den europeiska hållbarhetsutmärkelen CEEP CSR Label. Nämligen återigen Stockholm Vatten och Fyrishov samt Kraftringen som ansöker för första gången. Jag har förstått att alla tre har fina och genomarbetade ansökningar, så det ska bli jätteroligt att se hur lång de når den här gången. Lycka till önskar jag er!

Monica Ericsson VD

 

Almedalsseminarium på temat Hybridledarskap.

Bild från sommarens Almedalsseminarium på temat Hybridledarskap som KFS och KFO samarrangerade den 4 juli i Visby.

Av: Christina Lingdén 31 augusti, 2016 Till kommentarerna

KFS styrelse har beslutat att de styrdokument som tagits fram, som säkrar inflytande och ansvarsfördelning i en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta, håller för att gå vidare med i en medlemsdialog. Styrdokumenten fastställer bland annat att affärsmässig samhällsnytta utgör värdegrund och bärande identitet. Styrelsens beslut som fattades den 1 juni innebär att vi kommer att genomföra samtal med medlemsföretagen under hösten. Först därefter är det upp till er som medlemmar att besluta om KFS ska bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.

Beslutet togs efter ett drygt års arbete i styrelsen om KFS utveckling på sikt. I min förra blogg berättade jag om hur utvecklingsarbetet bedrivits och varför KFS måste utvecklas för att kunna fortsätta att vara en kraftfull arbetsgivarorganisation även i framtiden.

Datum för en medlemsomröstning är inte fastlagt ännu och det kommer tidigast att kunna ske efter årsskiftet 2016/17. Innan dess kommer våra medlemmar att ges möjlighet till att föra dialog och ställa frågor om vad en ny gemensam organisation skulle kunna innebära för ditt medlemsföretag i KFS. Information kommer också att läggas ut löpande på medlemssidorna på www.kfs.net.

Samtalen med våra medlemmar har redan startat och kommer att pågå under hela hösten.

Medlemsdialogen kommer att ske vid ordinarie branschrådsmöten och vid förstärkta branschrådsmöten där alla medlemmar i branschen bjuds in. Vissa branscher kommer att ha flera regionala möten. Som medlem kommer du att få en direkt inbjudan till just ditt dialogmöte så snart tider finns utsatta och vi räknar med att komma ut med datumen inom kort. Jag hoppas att du tar möjligheten och deltar för att skaffa dig information om och samtala om det utvecklingsarbete som bedrivits av KFS styrelse och om vad det innebär för ditt företag.

medlemssidorna på KFS webbplats (kräver inloggning) finner du styrelsens beslut från den 1 juni tillsammans med beslutshandlingen och förslag till styrdokument för en ny gemensam organisation mellan KFS och Pacta. Där finns även presentationsmaterialet från årsstämman den 1 juni i Västerås.

Vid styrelsemötet kunde styrelsen också anta flera nya avtal i årets avtalsrörelse. Merparten av våra avtal är nu klara och nu återstår endast de sifferlösa tillsvidareavtalen samt ytterligare något avtal förutom de som har ett senare utgångsdatum i höst. Det känns bra att KFS tillsammans med våra fackliga samarbetsparter återigen har genomfört årets avtalsrörelse på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt till gagn för våra medlemmar. Det bådar gott för snart är det dags igen!

Under första veckan i juni var det tillfälle för KFS att delta i vår europeiska samarbetsorganisation CEEP igen. På  CEEP:s beslutsmöte kunde vi bl a höra att dryga 20 ansökningar hittills lämnats in till vår europeiska  hållbarhetsutmärkelse CEEP CSR Label. Sista dag för anmälan är den 30 juni.

Jag hoppas och tror mig veta att några av ansökningarna kommer från KFS-medlemmar! Vore kul att få fira dessa den 14 november i Paris då 2016 års utmärkelser kommer att delas ut.

Nu återstår några intensiva veckor innan semestrarna: Några av oss ses i Almedalen där vi i år har två seminarier, ett tillsammans med Sextetten och ett med KFO, hoppas vi ses där!

Vänliga sommarhälsningar,

Monica Ericsson

Vid CEEP beslutsmöte den 9 juni i Bryssel utsågs Katherina Reiche till ny president för CEEP. Catherine i rött syns tillsammans med fr vänster Monica Ericsson KFS vd, CEEPs Generalsekreterare Valeria Ronzitti och CEEP Sveriges president Sophie Thörne från SKL.

Vid CEEP beslutsmöte den 9 juni i Bryssel utsågs Katherina Reiche till ny president för CEEP. Catherine i rött syns tillsammans med fr vänster Monica Ericsson KFS vd, CEEPs Generalsekreterare Valeria Ronzitti och CEEP Sveriges president Sophie Thörne från SKL.

 

Av: Monica Ericsson 13 juni, 2016 Till kommentarerna

Under det senaste året har ett angeläget utvecklingsarbete pågått i KFS styrelse med avsikt att identifiera hur KFS kan vara en stark arbetsgivarorganisation för medlemmarna även i framtiden. Uppdraget till detta gav styrelsen i samband med beslut om Verksamhetsplan för 2015. Under våren har arbetet intensifierats och styrelsen har identifierat olika utvecklingsalternativ och värderat dem med styrkor och svagheter. En tydlig och logisk utvecklingsväg som åter kommer upp i processen är om Pacta kan vara ett alternativ. 

För närvarande prövar vår styrelse det alternativet och undersöker om förutsättningar finns för ett samgående med syfte att bilda en ny gemensam organisation. I den prövningen handlar det om att få gehör för KFS strategiska kärna, d v s vår identitet och varumärke genom affärsmässig samhällsnytta, medlemsinflytande och styrning, samt fortsatt hög personlig servicenivå. Styrelsen undersöker om dessa värden kan säkras i ett fortsatt arbete.

Hittills har styrelsen kunnat konstatera att goda förutsättningar finns för de krav KFS styrelse ställer. Nedan följer en summering av utvecklingsarbetet och vad styrelsen har beslutat så här långt.

Varför gör vi detta arbete?
KFS har idag en stark och stabil verksamhet med hög medlemsnöjdhet. Profileringen kring Affärsmässig samhällsnytta har ytterligare stärkt oss som arbetsgivarorganisation och part. Men vi ser samtidigt att tillväxten är svag och det har varit en stagnation i medlemsinflödet de senaste åren. Vi har också en svag rådighet över det egna medlemsunderlaget. Genom politiska beslut kan vi tappa medlemmar och även initiativet till att påverka vår egen utveckling. Även om läget idag inte är akut så är detta ett faktum som sammantaget gör att vi måste analysera vårt nuläge och vår framtid. KFS utvecklingsarbete syftar till att KFS även fortsättningsvis ska kunna vara en stark organisation för sina medlemmar. Personligen tror jag att det är klokt att jobba med sin utveckling när man är stark och stabil och har kraft att föra sin talan.

Hur långt har vi kommit?
Arbetet inleddes med en nulägesanalys med faktabild över KFS position på kartan över arbetsgivarorganisationer. Därefter följde en studie baserad på intervjuer med konkurrenter och samarbetspartner över vilka utvecklingstendenser och rörelser som sker. Sammantaget så försöker alla arbetsgivaraktörer att optimera sina verksamheter. Man försöker bli större, starkare och effektivare för att kunna attrahera nya medlemmar och erbjuda ett än starkare och konkurrenskraftigt stöd till sina medlemmar.

Styrelsen har också identifierat KFS strategiska kärna och funderat över vilka möjliga utvecklingsvägar man kan se för att stärka KFS.

 KFS strategiska kärna som måste säkerställas i framtiden:

 • KFS varumärke/identitet: Affärsmässig samhällsnytta
 • Styrningen – KFS är idag en helt medlemsstyrd organisation
 • Medlemsinflytandet – sker idag framgångsrikt bl a genom branschråden
 • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

Ett antal alternativa scenarier för KFS framtid har tagits fram och värderats med styrkor och svagheter. Vid styrelsens möte i mars bedömdes två av dessa scenarier vara realistiska:

Antingen vara kvar i nuvarande i nuvarande form alternativt att undersöka om förutsättningarna finns för ett samgående med Pacta.

Vid marsmötet i år beslutade styrelsen ge presidiet i uppdrag att undersöka om förutsättningar finns för ett samgående med Pacta med syfte att bilda en ny gemensam arbetsgivarorganisation.

Efter samtal mellan KFS och Pactas presidier har Pacta återkommit med en modell för en ny gemensam organisation som möter KFS starka värden och strategiska kärna. Denna modell återfördes och presenterades för KFS styrelse den 27 april.

Det senaste som hänt är att KFS styrelse då konstaterade att goda förutsättningar finns för ett samgående mellan KFS och Pacta med syfte att skapa en ny gemensam organisation. Styrelsen beslutade vidare att den föreslagna modellen ska säkras genom att styrdokument nu ska tas fram som tydliggör målbild, styrning, värdegrund, roll- och ansvarsfördelning i en tänkt organisation. Styrelsen gav också i uppdrag till sig själva och till KFS kansli att fortlöpande ge information om processen till er, våra medlemsföretag vid branschrådsmöten etc.

Det som händer nu är att KFS styrelse kommer att få ”svart på vitt” om det som hittills har pratats om gäller. Förslagen till styrdokument kommer förhoppningsvis att presenteras för styrelsen den 1 juni som då kan se om den nya modellen håller och bestämma sig för vad som ska bli nästa steg.

Fortlöpande information ges vid branschrådsträffar, KFS-dagarna i Västerås och vid andra tillfällen/mötesplatser. Har du redan nu frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig direkt.

Monica Ericsson

Vd

Av: Monica Ericsson 2 maj, 2016 Till kommentarerna